Śląskie miasto – Bytom jest miejscem, gdzie występuje stosunkowo wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Pod koniec sierpnia 2016 roku wynosiła ona aż 16 proc., ale była ona i tak niższa o 4,3 proc. w stosunku do stycznia 2015 roku.  W listopadzie 2016 roku bezrobocie wynosiło 15,4 proc. Niemniej w Bytomiu praca czeka na niektórych przedstawicieli zawodów. Inni nie mają szans na jej znalezienie, ponieważ są reprezentantami tzw. zawodów nadwyżkowych.

Kto może łatwo znaleźć pracę w Bytomiu?

Na podstawie dokumentu przedstawionego w I półroczu 2016 roku przez Urząd pracy w Bytomiu należy stwierdzić, że w mieście tym występuje deficyt takich zawodów jak:

 • programiści aplikacji,
 • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani,
 • analitycy systemów komputerowych,
 • farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji,
 • strzałowi i pokrewni,
 • specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych,
 • lektorzy języków obcych,
 • pracownicy obsługi biura.

Oferty pracy w Bytomiu na takie stanowiska pojawiają się regularnie, a pracodawcy mają realne problemy z ich obsadzeniem. Można uznać je za zawody skrajnie, maksymalnie deficytowe. Wśród zawodów deficytowych poszukiwanych do pracy w Bytomiu znaleźli się przedstawiciele takich profesji jak:

 • ankieterzy,
 • operatorzy maszyn do szycia,
 • operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych,
 • układacze towarów na półkach,
 • agenci sprzedaży bezpośredniej,
 • elektrycy budowlani i pokrewni,
 • kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży.

Zawody zrównoważone w Bytomiu

Problemów z zatrudnieniem nie mają w Bytomiu pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food, inżynierowie chemicy  i technicy farmaceutyczni. W tych trzech zawodach ofert pracy w Bytomiu jest w zasadzie dokładnie tyle, ilu chętnych do podjęcia takiego zatrudnienia.

Zawody nadwyżkowe

Większych szans na zatrudnienie w Bytomiu nie mają z kolei barmani, blacharze, fryzjerzy, kosmetyczki, kierowcy samochodów ciężarowych i monterzy oraz konserwatorzy klimatyzacji. Najmniejsze szanse na ofertę pracy w tym mieście będą mieli zaś przedstawiciele zawodów określanych jako maksymalnie deficytowe. Wśród nich wymienia się:

 • operatorów maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali,
 • monterów sprzętu elektronicznego,
 • rękodzielników wyrobów z tkanin, skór i pokrewnych materiałów,
 • konduktorów i pokrewnych,
 • operatorów maszyn do produkcji obuwia,
 • pomocniczy personel medyczny,
 • żołnierzy szeregowych,
 • maszynistów kolejowych,
 • policjantów,
 • operatorów maszyn przędzalniczych i pokrewnych,
 • formowaczy wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła,
 • operatorów maszyn do wyprawiania futer i skór.

Taką diagnozę dla rynku pracy w Bytomiu przygotowano na podstawie nowej metody opracowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.