W wielu miastach w całej Polsce pracodawcy zmagają się z brakami kadrowymi. Nie inaczej jest w Bielsku-Białej, choć oczywiście nie we wszystkich profesjach. Kto ma największe szanse na znalezienie pracy w Bielsku-Białej, a kto powinien pomyśleć o przekwalifikowaniu?

Zawody deficytowe

Najwięcej pracowników w Bielsku-Białej brakuje w profesjach związanych z branżą budowlaną, ale nie tylko. Natychmiast do pracy pracodawcy są skłonni zatrudnić wykwalifikowanych szklarzy, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, pielęgniarki, asystentów dentystycznych, pracowników do restauracji typu fast food oraz pośredników pracy i zatrudnienia. Oferty pracy w Bielsku-Białej regularnie pojawiają się również dla opiekunów dziecięcych.

W zawodach takich jak szklarz, nie ma w Bielsku-Białej bezrobotnych. Dlatego jest to profesja maksymalnie deficytowa. Pracodawcy są skłonni nawet wyszkolić nowego pracownika za własne pieniądze, aby tylko go pozyskać.

Zawody zrównoważone

Pomiędzy zawodami deficytowymi, w których brakuje pracowników, a zawodami nadwyżkowymi, gdzie jest ich stanowczo zbyt dużo, występują profesje zrównoważone. W ich zakresie w Bielsko-Białej wyróżnia się zawód dealera i maklera aktywów finansowych, czy kierowców operatorów wózków jezdniowych. Wśród przedstawicieli takich profesji w zasadzie tyle samo osób szuka pracy, ile jest ofert.

Zawody nadwyżkowe

Podobnie jak we wszystkich innych miastach w Polsce, w Bielsku-Białej można wyróżnić kilka profesji nadwyżkowych, w których od dawna nie pojawiają się nowe oferty pracy. Takim zawodem jest elektromechanik czy elektromonter. Pracy w Bielsku-Białej nie ma dla dekarzy, kompozytorów, artystów muzyków i śpiewaków, nauczycieli szkół podstawowych, mechaników precyzyjnych, ceramików czy specjalistów do spraw ochrony środowiska. Poważne problemy ze znalezieniem zatrudnienia będą mieli takielarze oraz monterzy konstrukcji linowych.

Sytuacja na rynku pracy w Bielsku-Białej

W całym województwie śląskim w 2016 roku systematycznie malał poziom bezrobocia rejestrowanego. W grudniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych – o 137 osób w stosunku miesiąc do miesiąca. W grudniu zarejestrowano łącznie w PUP 1062 bezrobotnych, ale wielu z nich to osoby rejestrujące się po raz kolejny. Łącznie w Bielsku-Białej na koniec grudnia 2016 roku było 3230 bezrobotnych.