Kobieta układa dłonie w kształt serca na tle zachodu słońca nad morzem.

Ostatnio omówiliśmy zastosowanie archetypów w budowaniu marki pracodawcy. Dziś przyjrzymy się wartościom, które odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pokażemy również prosty sposób na wstępne określenie trzech najbardziej charakterystycznych wartości w Twojej firmie.

 

Wartości firmy

Stanowią bazę kultury organizacyjnej. Określają kierunek działań, sposób postępowania oraz styl komunikacji. Wyznaczają wspólny cel i pomagają stworzyć drużynę, w której wszyscy grają do jednej bramki – zarówno pracownicy szeregowi, jak i wyższego szczebla.

Wartości dotyczą wszelkich działań biznesu – związanych z obsługą klienta, traktowaniem pracowników, a także wpływem na środowisko zewnętrzne. Oprócz nakreślenia wizji oraz misji, każda firma powinna dokonać również krystalizacji swojego systemu wartości, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Stanowi on podstawę do kształtowania unikalnego EVP. W praktyce sprawdza się komunikowanie od 3 do 10 głównych wartości.

Warto zaznaczyć, że kluczowa jest spójność deklarowanych wartości z realnym postępowaniem w życiu codziennym przez każdą jednostkę. Szczególnie dotyczy to kadry zarządzającej, która powinna reprezentować modelowy przykład.

Każda osoba posiada swój system wartości, nawet jeśli nie jest on w pełni uświadomiony. Podobnie dzieje się w firmach. Czasami zdarza się jednak, że głoszone wartości rozmijają się z tym, co dzieje się w rzeczywistości. Powstaje wtedy dysonans poznawczy, co jest zjawiskiem niekorzystnym w kontekście budowania pozytywnego wizerunku, budzi bowiem negatywne emocje i nieufność.

Jasno sprecyzowany i spójny system wartości wzbudza zainteresowanie marką zarówno po stronie konsumentów, jak i potencjalnych pracowników. Natomiast u osób zatrudnionych rośnie poziom motywacji, zaangażowania i lojalności. Pracując w firmie, z którą pracownik może się utożsamić i jednocześnie posiada jednakowy cel, jest w stanie dawać z siebie więcej i chętniej angażuje się w rozwój organizacji.

 

Infografika z przykładowymi wartościami firmy - wartości GoWork.pl: szacunek, bezpieczeństwo, przyjaźn, zaangażowanie

 

Wartości firmy – przykłady

 • Spójność
 • Szczerość
 • Sprawiedliwość
 • Zaufanie
 • Rozwój
 • Pasja
 • Zabawa
 • Dyscyplina
 • Ciężka praca
 • Innowacje
 • Współpraca
 • Przyjaźń
 • Odwaga
 • Szacunek
 • Różnorodność
 • Tolerancja
 • Człowiek
 • Partnerstwo
 • Wyniki
 • Idealizm
 • Satysfakcja
 • Rzetelność
 • Etyczność
 • Odpowiedzialność
 • Elastyczność
 • Empatia
 • Ambicja
 • Zaangażowanie
 • Autonomia
 • Balans
 • Ciekawość
 • Doświadczenie
 • Efektywność
 • Porządek
 • Pomysłowość
 • Oryginalność
 • Inspiracja
 • Komunikacja
 • Niezawodność
 • Wyzwania
 • Władza
 • Stabilność
 • Prestiż
 • Profesjonalizm
 • Przygoda
 • Zdrowie
 • Wyobraźnia
 • Ryzyko
 • Siła
 • Synergia
 • Inicjatywa
 • Determinacja
 • Ekologia
 • Tradycja
 • Lojalność

 

Określanie wartości firmy

Od czego zacząć? Przedstawiamy najprostszy sposób na zdefiniowanie zestawu trzech najważniejszych wartości, które mogą być bazą do dalszych rozważań.

 • Przyjrzyj się dokładnie wartościom wymienionym w powyższej liście
 • Wybierz spośród nich 10, które wydają się najbardziej spójne z działaniami Twojej firmy.
 • Następnie spośród wybranych 10 wyselekcjonuj 5 najważniejszych.
 • Spośród 5, które zostały, wybierz 3.
 • Ułóż je w hierarchii ważności.
 • Zastanów się, w jakich obszarach realizowane są poszczególne wartości. Możesz w tym celu stworzyć mapę myśli, na przykład przy pomocy narzędzia MindMaps.App lub tradycyjnie – z kartką i ołówkiem.

W trakcie analizy możesz zauważyć, że czegoś brakuje. To okazja na wdrożenie nowych rozwiązań, które uzupełnią brakujące wartości. W ten sposób nadasz spójność i autentyczność wizerunkowi Twojej firmy.

 

Jaki system wartości zdefiniowany jest w Twojej organizacji? Podziel się z nami swoim przykładem.