LIP
06

Sytuacja na rynku pracy w Krakowie w lutym 2017 roku

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje na swoich stronach internetowych o liczbie osób pozostających bez zatrudnienia w stolicy Małopolski oraz o wakatach w różnych profesjach. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy w Krakowie?

Bezrobocie w Krakowie

Według danych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, na dzień 28 lutego 2017 roku było w nim zarejestrowanych 16 554 osoby bezrobotnych, czyli o 90 osób więcej niż 31 stycznia 2017 roku. Wśród wszystkich osób pozostających bez pracy w Krakowie tylko 13,4 proc. z nich ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Ponad połowę bezrobotnych stanowią kobiety, choć ich przewaga liczebna nad bezrobotnymi mężczyznami nie jest wysoka. W lutym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowało się 1925 nowych osób bezrobotnych, w tym 1598 osób zwolnionych, które poprzednio miały pracę, 80 osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy oraz 327 osób dotychczas nie podejmujących pracy zawodowej.

Około 20,5 proc. wszystkich bezrobotnych w Krakowie, zarejestrowanych w GUP stanowią osoby do 30. roku życia, w tym 7,3 proc. to osoby do 25. roku życia. Aż 8943 osoby to długotrwale bezrobotni, a 5552 osoby powyżej 50. roku życia. Co ciekawe, nikt z zarejestrowanych w GUP w Krakowie nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Spośród wszystkich zarejestrowanych 1352 osoby to niepełnosprawni, czyli ponad 8 proc. ogółu.

Rynek pracy w Krakowie w lutym 2017 roku

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie publikował pod koniec lutego 2017 roku informacje nie tylko o poziomie bezrobocia rejestrowanego, ale i dane dotyczące aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz zawodów deficytowych.

W przedstawionym okresie GUP w Krakowie zaktywizował w kilku różnych programach 144 osoby bezrobotne. 39 z nich podjęło prace społecznie użyteczne, 43 osoby trafiły na staże, 35 na szkolenia, 15 na prace interwencyjne, zaś 5 na roboty publiczne. Urząd wypłacił świadczenia na podjęcie działalności gospodarczej w lutym 2017 roku czterem osobom oraz trzem na podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego.

W tym samym czasie do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zgłoszono 2956 ofert pracy, z czego 55 dotyczyło propozycji dla osób niepełnosprawnych.  Najwięcej ofert pracy w Krakowie jest dla robotników wykonujących proste prace fizyczne w przemyśle, robotników budowlanych pomocniczych, pozostałych pracowników sprzątających, sprzedawców, operatorów maszyn i urządzeń przetwórczych, murarzy, pracowników ochrony fizycznej czy malarzy budowlanych i zbrojarzy.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.