Menedżer objaśniający pracowniczce jej profil motywatorów.

Ludzkie potrzeby są uniwersalne, różnimy się jednak pod względem hierarchii ich ważności. Najsilniejsze potrzeby najmocniej wpływają na motywację wewnętrzną, a co za tym idzie także na podejmowanie decyzji i zachowanie. Znajomość motywatorów przydaje się nie tylko jednostkom, lecz także specjalistom HR oraz kadrze zarządzającej. Zróżnicowane bogactwo licznych motywatorów znajduje odzwierciedlenie w koncepcji Reiss Motivation Profile.

 

Koncepcja Reiss Motivation Profile

Reiss Motivation Profile (RMP) – koncepcję 16 motywatorów opracował i zweryfikował empirycznie dr Steven Reiss. Zdaniem badacza, motywator pozwala w pewnym stopniu przewidywać ludzkie zachowanie – odnosi się bowiem do uniwersalnego wzorca motywacji wewnętrznej jednostki. Wzorzec ten ukształtowany jest na podstawie względnie trwałych wartości oraz związanych z nimi celów.

Reiss Motivation Profile jest koncepcją przygotowaną na podstawie licznych badań naukowych. Do swoich pierwszych analiz dr Reiss zaangażował ponad 8 tysięcy osób. Co więcej, badania te były później wielokrotnie powtarzane i udoskonalane przez kolejnych ekspertów. Szczegółowe analizy umożliwiły wyróżnienie 16 podstawowych motywatorów, które w pewnym stopniu ujawniły się u wszystkich osób badanych. Różnice polegały na najbardziej istotne są potrzeby leżące u szczytu indywidualnej hierarchii. Potrzeby te wpływają na definiowanie celów oraz na podejmowanie decyzji.

Profil motywatorów z powodzeniem można zidentyfikować dzięki kwestionariuszowi Reiss Motivation Profile. Niewątpliwą zaletą tego narzędzia jest fakt, że zostało ono zweryfikowane naukowo, posiada wysoką rzetelność oraz normy ułatwiające interpretację wyników. Prawidłowe wykonanie procedury badawczej (w szczególności interpretacji wyników) wymaga jednak odpowiedniego przeszkolenia lub skorzystania z usług profesjonalistów.

Aby poznać swoje motywatory, należy wypełnić kwestionariusz Reiss Motivation Profile. Zadaniem osoby badanej jest udzielenie odpowiedzi na każde ze 128 pytań. Na tej podstawie w dalszej kolejności wyliczane są wskaźniki każdego z 16 motywatorów. Przyjmują one wartości z przedziału liczbowego od -2,00 do 2,00. Wartości te podzielone są na 3 grupy – każdej przypisany jest inny kolor. Oznaczają one:

 • 0,80 do 2,00: wartość wysoka, kolor zielony
 • -0,79 do 0,79:  wartość średnia, kolor żółty
 • -2,00 do -0,80: wartość niska, kolor niebieski

Wartość średnia oznacza poziom przeciętny, czyli mniej więcej taki sam, jak u większości ludzi. Wartość niska oznacza wyniki niższe niż w przypadku większości populacji, czyli dany motywator jest mniej istotny z punktu widzenia badanej jednostki. Najważniejsze są wskaźniki oznaczone na zielono – im wyższa wartość, tym większa jego siła oddziaływania.

 

16 motywatorów według Reiss Motivation Profile

 • Władza
  Potrzeba posiadania wpływu, możliwości podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności, a także bycia autorytetem lub liderem.
 • Niezależność
  Potrzeba wolności, autonomii, posiadania osobistej przestrzeni oraz samodzielnego kierowania swoją drogą.
 • Ciekawość
  Potrzeba odkrywania prawdy, zdobywania wiedzy, rozumienia; chęć angażowania się w zadania intelektualne.
 • Uznanie
  Potrzeba przynależności, otrzymywania pozytywnego feedbacku, posiadania dobrej reputacji.
 • Porządek
  Potrzeba planowania, organizowania, tworzenia jasnej, przewidywalnej i stabilnej struktury.
 • Gromadzenie
  Potrzeba posiadania dóbr materialnych, kolekcjonowania obiektywnie lub subiektywnie wartościowych przedmiotów lub oszczędzania pieniędzy.
 • Honor
  Potrzeba działania zgodnie z wyznawanymi wartościami; wysokie wartościowanie moralności, sprawiedliwości oraz odpowiedzialności.
 • Idealizm
  Potrzeba sprawiedliwości, równości i tolerancji, występowania w obronie mniejszości, postępowania fair wobec innych oraz niesienia pomocy.
 • Relacje społeczne
  Potrzeba podtrzymywania kontaktów społecznych, dbania o dobre relacje, spędzania czasu ze znajomymi i przyjaciółmi.
 • Rodzina
  Potrzeba założenia rodziny i troszczenia się o nią; potrzeba balansu między życiem osobistym a pracą oraz stabilności.
 • Status
  Potrzeba zdobywania sławy i prestiżu, posiadania dobrej reputacji, bycia rozpoznawanym i poważanym przez innych.
 • Rewanż
  Potrzeba rywalizacji, walki i wyrównywania rachunków, branie odwetu za zniewagę.
 • Romans
  Potrzeba nawiązywania romansów, flirtu, otaczania się pięknem i luksusem.
 • Jedzenie
  Potrzeba spożywania smacznych lub obfitych posiłków, odnajdywanie szczególnej przyjemności w gotowaniu lub konsumowaniu potraw.
 • Aktywność fizyczna
  Potrzeba regularnego dostarczania sobie dużej dawki aktywności fizycznej lub pozostawania w ciągłym ruchu.
 • Harmonia
  Potrzeba komfortu, spokoju, relaksu, obniżania napięcia emocjonalnego, unikania zagrożenia, ryzyka i bólu.

 

Do czego może się przydać Reiss Motivation Profile?

Zdaniem praktyków zajmujących się badaniem motywatorów, Reiss Motivation Profile znajduje zastosowanie w wielu obszarach, szczególnie w:

 • Coachingu
 • Szkoleniach
 • Doradztwie kariery
 • Rozwoju osobistym
 • Branży HR: w rekrutacji oraz wspieraniu rozwoju pracowników i menedżerów
 • Budowaniu zespołów i zarządzaniu nimi

Ponadto, określenie indywidualnego zestawu motywatorów za pomocą narzędzia Reiss Motivation Profile przynosi następujące korzyści:

 • Lepsza samoświadomość, a zatem możliwość podejmowania decyzji bardziej spójnych ze swoimi realnymi potrzebami
 • Możliwość bardziej efektywnego wykorzystania indywidualnych zasobów
 • Odkrywanie mocnych stron

 

Źródła:

RMP-Swiss.ch

ReissProfile.pl

Wikipedia.org