Czy wiesz, że pracownik, który w codziennej pracy wykorzystuje swoje mocne strony, cieszy się wyższym poziomem dobrostanu, wykazuje większe zaangażowanie i chętniej się rozwija? Nie każdy jednak jest ich świadom – a to ważne, by móc z nich w pełni korzystać. Odkrycie mocnych stron pracownika to pierwszy krok, w którym możesz mu pomóc. Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić.

 

Charakterystyka mocnych stron

Mocne strony pracownika to zestaw indywidualnych zasobów jednostki. Ludzie różnią się między sobą – nawet specjaliści z tego samego obszaru mogą posiadać odmienne zestawy mocnych stron. Mocne strony dotyczą obszarów, w których osoba wyróżnia się na tle innych, podobnych do niej jednostek. Dzięki nim jest w stanie osiągać więcej i wydajniej. Mogą to być zarówno kompetencje twarde jak i miękkie, a także cechy osobnicze.

Idealnie, jeżeli pracownik wybrał ścieżkę kariery zgodną ze swoimi mocnymi stronami – wówczas rośnie prawdopodobieństwo pozostania dłużej w strukturze firmy.

Dlaczego warto poznać mocne strony pracownika?

 • Korzystanie przez pracowników w codziennej pracy z ich mocnych stron wiąże się z wyższym poziomem zaangażowania oraz satysfakcji
 • Wykorzystywanie mocnych stron pracowników zwiększa wydajność i efektywność ich pracy
 • Pracownicy wykazują wyższy poziom motywacji do rozwijania mocnych stron
 • Znajomość mocnych stron pracowników pozwala dokładniej zdefiniować ich kompetencje, potencjał rozwojowy…
 • … Co wiąże się z planowaniem kariery i potencjalnej ścieżki awansu (np. wiedza, kto sprawdzi się w roli lidera, a komu lepiej zaproponować rozwój w obrębie wąskiej specjalizacji)
 • … A także umożliwia budowanie zespołów w oparciu o komplementarność różnych mocnych stron pracowników.

 

Mocne strony pracownika – jak o nie pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Jeżeli chcesz poznać mocne strony pracownika, który dopiero ma zostać zatrudniony, musisz oprzeć się jedynie na samoopisie oraz na zadaniach testowych. Głównym i podstawowym narzędziem do badania mocnych stron pracownika jest wywiad. Generalną zasadą jest zadawanie pytań otwartych – opierać się można zarówno o przeszłe doświadczenia, jak i przewidywanie przyszłych zachowań.

Wywiad behawioralny umożliwia poznanie mocnych stron kandydata, które ujawniają się w konkretnych zachowaniach. Bazuje się w nim na rezultatach działań podjętych w celu realizacji konkretnych zadań wynikających z określonych kontekstów, które miały miejsce w toku jego doświadczeń zawodowych. Wywiad behawioralny pozwala określić mocne strony z obszaru decyzyjności, przywództwa, samoświadomości oraz reagowania w sytuacjach stresowych.

Warto skorzystać także z wywiadu kompetencyjnego. Służy on do oceny umiejętności kandydata niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku, jednak pozwala także skutecznie wyłonić inne mocne strony.

Do dyspozycji masz także kwestionariusze typu papier-ołówek. Dostępne są także w wersji elektronicznej – jej zaletą jest automatyczne zaprezentowanie gotowego, przeliczonego wyniku po wypełnieniu ankiety przez kandydata.

 

Odkrywanie mocnych stron pracownika zatrudnionego

Mocne strony pracownika można odkryć podczas codziennej obserwacji. Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób pracownik organizuje swoją pracę, jakie ma podejście do nowych wyzwań. Istotne jest także to, jak nawiązuje relacje ze współpracownikami oraz rola, którą przyjmuje podczas pracy zespołowej.

Kolejną metodą jest rozmowa coachingowa, która wykazuje wysoką skuteczność w odkrywaniu mocnych stron pracownika. Profesjonalny coaching łączy w sobie dorobek psychologii empirycznej oraz kreatywne metody wypracowane przez specjalistów tej dziedziny. Dzięki temu możliwa jest personalizacja procesu coachingowego pod kątem konkretnej osoby oraz celu – na przykład poszukiwania mocnych stron.

Podobnie jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, mocne strony pracownika poznać można także dzięki metodom kwestionariuszowym. Na rynku istnieje wiele ciekawych narzędzi – oto 3 z nich:

 • MBTI – Kwestionariusz Myers-Briggs
  Narzędzie to przeznaczone jest głównie do badania osobowości w ramach 4 wymiarów: introwersja i ekstrawersja, poznanie i intuicja, myślenie i odczuwanie, osądzanie i obserwacja. Każdy biegun wiąże się z innymi, unikalnymi zasobami i sprawdza się w odmiennych sytuacjach.
 • CliftonStrengths (dawniej StrengthsFinder)
  Narzędzie to opracowane zostało przez Instytut Gallupa. Pozwala zidentyfikować 5-czynnikowy profil talentów w oparciu o najwyższe wyniki w ramach 34 zdefiniowanych wskaźników.
 • VIA Character Strengths
  Narzędzie oparte o koncepcję Martina Seligmana – składa się z 8 cnót i 24 sił charakteru. W oparciu o odpowiedzi układany jest hierarchiczny profil mocnych stron – najsilniejsze z nich zajmuje 5 pierwszych pozycji.