CZE
01

OWES w Zielonej Górze zachęca do społecznego biznesu

Spółdzielnia socjalna lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą to jedne z możliwości podjęcia pracy i aktywizacji zawodowej. Dlatego OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze wszelkimi możliwymi sposobami zachęca do podjęcia takiej aktywności. 

Działania informacyjne

Wielokrotnie podczas Targów Pracy w Zielonej Górze oraz w okolicznych miasta, tutejszy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej opowiadał o możliwościach utworzenia i zarządzania spółdzielnią socjalną i innymi stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność. Właścicielem takiego podmiotu może być każdy, nie tylko społecznik, ale osoby młode, które nie mogą znaleźć pracy lub jeszcze nie wkroczyły na rynek pracy, jak i te marzące o prowadzeniu własnego biznesu w danej dziedzinie. Podczas organizowanych spotkań i prelekcji na Targach Pracy w Zielonej Górze wszyscy uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się co nieco na temat spółdzielni socjalnych.

OWES był obecny na Targach Pracy w Zielonej Górze oraz  na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie promował formę działalności gospodarczej w postaci spółdzielni socjalnej. Owocem takich działań w perspektywie kolejnych miesięcy może być nowo utworzona spółdzielnia przez ludzi, których przekonano do podjęcia takiej działalności.

W ostatnim czasie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizował spotkanie informacyjne o konkursie mikrograntów pod hasłem „Centrum dla rodziny”. Trzeba się spieszyć, ponieważ liczy się w nim kolejność składania odpowiednich wniosków. Spotkania dotyczące projektu „Centrum dla rodziny” poprowadziły właściwie dwa stowarzyszenia: Instytut Zachodni oraz Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”. Miało ono miejsce 6 kwietnia o godzinie 17 w siedzibie OWES przy ulicy Dąbrowskiego 41 D/3.

Dotacje na spółdzielnie

Nie wszyscy wiedzą, że na działalność w formie spółdzielni socjalnej może otrzymać dotację. OWES mówi o tym podczas swoich wykładów, aby jeszcze bardziej zachęcić do jej założenia. Między innymi istnieje możliwość podpisania umowy o dofinansowaniu na tworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych. Na inicjatywy w postaci socjalnych przedsięwzięć można otrzymać w konkursie mikrograntów maksymalnie 5 tys. zł na jeden podmiot. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs „Centrum rodziny” wynosi ponad 700 tys. zł.

Społeczny biznes może być prowadzony także w innych formach prawnych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia z działalnością gospodarczą.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.