W Zabrzu istnieją tereny inwestycyjne wchodzące w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stanowią one atrakcyjny punkt dla inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców zarówno z kraju, jak i zza granicy. W ostatnim czasie działkę o powierzchni 0,8 ha, która znajduje się przy ul. Donnersmarcka, w zabrzańskiej części strefy KSSE, kupiła firma Orion Tools, która zamierza tu wybudować zakład pracy i zatrudnić na początek 21 osób.

O firmie Orion Tools

Do przetargu na kolejną nieruchomość położoną w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanęła między innymi firma Orion Tools, zajmująca się produkcją noży do narzędzi tnących. Przedsiębiorstwo to funkcjonuje w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 500 000 zł. Główna siedzibę Orion Tools znajduje się w Mikołowie w województwie śląskim. Orion Tools jest obecnie 13. inwestorem w zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowa inwestycja Orion Tools w Zabrzu

Firma Orion Tools, która zapłaciła za to 800 tys. Zł, została zwycięzcą przetargu na działkę o powierzchni 0,8 ha w Zabrzu w KSSE. W tym miejscu docelowo powstanie zakład pracy, w którym zatrudnienie ma znaleźć 21 osób. Produkcja ruszy tu planowo w roku 2019, a tymczasem już w przyszłym roku ma rozpocząć się budowa wspomnianego zakładu. Wartość inwestycji szacowana jest na 8 mln zł.

Kolejny inwestor w zabrzańskiej części KSSE

Przy ul. Piekarniczej w Zabrzu, w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działkę 22 listopada zeszłego roku nabyła firma Bud-Expert. Była to działka nieco mniejsza niż ta zakupiona przez spółkę Orion Tools, ponieważ zajmowała 0,7 ha. Bud-Expert wydał na ten cel 730 tys. zł. Zakup podyktowany był chęcią rozpoczęcia już w 2018 roku inwestycji polegającej na powiększeniu dotychczasowego zakładu. Do tej pory w Zabrzu firma Bud-Expert zatrudniała 42 pracowników. Nowa inwestycja pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy dla kolejnych 50 osób, a także na zwiększenie mocy produkcyjnej. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 4 mln zł.

Firma Bud-Export działa już od kilku lat w strefie KSSE w Zabrzu i obecnie podejmuje reinwestycję w swoją działalność. W jej ślady poszła też działająca w strefie firma Kłos.