Tytułowy pracownik bez różnicy na branżę, w jakiej będzie zatrudniony, musi być osobą wykwalifikowaną. Pracuje w konkretnej dziedzinie, a więc musi posiadać wiedzę techniczną z danego zakresu.

Na rynku pracy poszukiwani są monterzy instalacji sanitarnych, konstrukcji stalowych, wentylacji oraz klimatyzacji, konstrukcji budowlanych, mechatronik, rusztowań przemysłowych, maszyn i urządzeń.

Monter – jakie wymagania?

Od zatrudnianych monterów oczekuje się konkretnych kwalifikacji w ściśle określonej dziedzinie. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe to oczywiście priorytet, na który zwracają uwagę pracodawcy. W wielu przypadkach od montera pracodawca będzie wymagał odpowiednich certyfikatów poświadczających ukończenie kursów. Monter musi posiadać umiejętność obsługi specjalistyczny maszyn oraz urządzeń. Kolejno ważna jest też znajomość przepisów BHP.

Monter – czy ten zawód się opłaca?

Zawód monter uznawany jest za przyszłościowy zawód. Specjalistów technicznych brakuje na naszym rynku. Co więcej, brakuje pracowników z doświadczeniem. Jeśli chodzi o wynagrodzenie monterów, to zależne jest ono od konkretnej dziedziny, w jakiej jest zatrudniony, jak i wielkości i kapitału firmy. Można stwierdzić, że monter to zawód dobrze opłacany. Należy pamiętać jednak o tym, że zawód ten niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia. Są one różne w zależności od tego, w jakiej branży pracuje monter. Przykładowo monterzy pracujący w kanalizacjach narażeni są na niedobór tlenu i zatrucia gazami. Monterom pracującym na wysokościach natomiast grozi upadek.