Opolskie uczelnie kształcą co roku tysiące młodych ludzi, z których niestety większość wyjeżdża za pracą do innych polskich miast albo za granicę. Opolskie firmy podjęły próbę nakłonienia studentów i absolwentów do podejmowania pracy w regionie. W jaki sposób?

Projekt aktywizujący w regionie opolskim

Ośmiu studentów Politechniki Opolskiej w ramach studiów praktycznych trafiło do sześciu różnych firm na płatne staże zawodowe. Korzystali oni równocześnie z indywidualnego programu studiów, aby pogodzić wykłady, ćwiczenia czy warsztaty z pracą zawodową i szansą zdobywania bezcennego doświadczenia zawodowego już na etapie edukacji na studiach wyższych.

Studia praktyczne są kolejnym projektem w Opolu i w całym województwie opolskim, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie opolskim firmom w najbliższej przyszłości odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a z drugiej strony zagwarantowanie studentom i absolwentom pracy zgodnej z ich wykształceniem oraz kwalifikacjami zawodowymi.

Uczestników projektu wyłoniono na podstawie wyników w egzaminach na studiach wyższych. Kandydaci na płatne staże musieli wykazać się wysoką średnią ocen i chęcią do podjęcia stażu zawodowego. Projekt „Studia praktyczne – staże zawodowe” ma charakter pilotażowy i jest wspólną inicjatywą podjętą przez Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, PNT, politechniki i firm dla studentów III roku mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki.

Przykłady studentów biorących udział w studiach praktycznych

Do projektu „Studia praktyczne – staże zawodowe” dołączyły takie firmy jak Pasta Food Company z Opola, opolskie GSS, Nutricia, Park Naukowo-Technologiczny i Explomet oraz Metsa Tissue z Krapkowic.

Jednym ze studentów Politechniki Opolskiej, który skorzystał z projektu jest Bartłomiej Muczyński. Uczy się on na III roku mechaniki i budowy maszyn. Został skierowany na płatny staż zawodowy do firmy Pasta Food Company w Opolu. To producent mrożonych lasagne. Student od marca do maja 2017 roku pracuje tu w poniedziałki i środy, na stanowisku pomocnika w dziale utrzymania ruchu. Do jego obowiązków zawodowych zalicza się dbanie o regularne przeglądy, regulacje czy działania konserwacyjne na terenie zakładu. Zostały stworzone mu warunki do praktycznej nauki zawodu i skonfrontowania tego, czego nauczył się na studiach, z realną pracą zawodową. Przy okazji uzyskuje on wynagrodzenie za swoją pracę. Takie staże są najprostszym i najlepszym sposobem na przekonanie młodych ludzi do tego, że warto zostać w Opolu i regionie opolskim, ponieważ czeka tu na nich praca.