Sytuacja na rynku pracy w Białymstoku i ogólnie w województwie podlaskim nie napawa zbytnim optymizmem. Pomimo tego, iż na przestrzeni paru ostatnich miesięcy uległa zmianom na plus, to i tak wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia w obszarze walki z bezrobociem. Temu właśnie ma służyć Forum Rynku Pracy.

Bezrobocie w Białymstoku wciąż wysokie

W styczniu 2017 r. stopa bezrobocia w województwie podlaskim osiągnęła poziom 10,7 proc. Białystok na tym tle wypadł nieco lepiej ze wskaźnikiem 9,2 proc. W obu przypadkach wyniki są gorsze aniżeli ogólnokrajowa średnia, która we wspomnianym powyżej miesiącu wyniosła 8,7 proc. Podlaski – a w tym i białostocki – rynek pracy zmaga się z problemami charakterystycznymi dla wielu innych regionów Polski.

Brakuje wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, oczekiwania kandydatów względem płac rozmijają się z rzeczywistością, a niektóre grupy – takie jak np. osoby do 30 roku życia, kobiety etc. – mają kłopot ze znalezieniem zatrudnienia. O Podlasiu zresztą dość często mówi się, że pod licznymi względami jest regionem zaniedbanym – i rzeczywiście trudno negować słuszność tego twierdzenia.

Forum Rynku Pracy w Białymstoku wsparciem dla bezrobotnych

Forum Rynku Pracy to przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. W roku bieżącym odbyła się już 7 jego edycja, co oznacza, iż tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne. Forum Rynku Pracy to spotkanie mające charakter targów pracy. Z punktu widzenia osób poszukujących zatrudnienia do jego największych plusów zalicza się możliwość spotkania w jednym miejscu różnych pracodawców oraz poznania aktualnych trendów i przekonania się, na jakich fachowców jest obecnie największy popyt.

Uczestnicy mają też sposobność skonsultowania się z doradcami zawodowymi pomagającymi m.in. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz z przedstawicielami rozmaitych instytucji szkoleniowych udzielającymi informacji na temat sposobów zdobywania nowych uprawnień, umiejętności zawodowych bądź zmiany profesji. Osoby, dla których brakuje ofert pracy w Białymstoku powinny sobie uświadomić, że niejednokrotnie należy się wykazać niemałą elastycznością, aby dostać atrakcyjną posadę.

Korzyści dla pracodawców

Dla pracodawców natomiast Forum Rynku Pracy w Białymstoku to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz zaprezentowania swej działalności i wymagań stawianych kandydatom. Sprzyja to wymianie spostrzeżeń z innymi podmiotami funkcjonującymi na podlaskim rynku pracy, dzięki czemu można wyciągnąć sporo interesujących wniosków i wykorzystać je w przyszłości.