Ministerstwo Rozwoju ze swoich środków finansowych przekazało do Bytomia kwotę 5 mln zł. Ma ona pokryć koszty realizacji pilotażu projektów rewitalizacyjnych na terenie miasta. Skutkiem tego będzie wypracowanie modelowych działań, stanowiących wzór do naśladowania dla innych miast w Polsce, ale i utworzenie nowych miejsc pracy w Bytomiu. Na czym polega pilotaż?

Rewitalizacja polskich miast

W związku z prowadzonym pilotażem projektów rewitalizacyjnych Bytom ma szansę całkowicie zmienić swój wizerunek. Podobne programy, jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, będą realizowane jeszcze w dwóch najbardziej zdegradowanych miastach, mianowicie w Łodzi i w Wałbrzychu.

Bytomianie będą musieli w ramach pilotażu projektów rewitalizacyjnych podejmować niestandardowe, innowacyjne i niestosowane dotychczas w innych miastach działania, a po zakończeniu prac przygotują specjalny raport. Trafi on do opracowywanego przez resort Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, do której będą miały dostęp inne polskie miasta za pośrednictwem internetu.

W Bytomiu będą realizowane modelowe działania, których celem jest rozwiązywanie najbardziej naglących problemów na obszarach zdegradowanych. Przeznaczono na to kwotę 5 mln zł.

Projekt „Bytom Odnowa”

Pełna nazwa pilotażowego projektu rewitalizacji miasta Bytom brzmi: „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” i składa się on z 4 modułów:

  • Gminny Program Rewitalizacji. Bytom. 2020+,
  • wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta Bytomia do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych,
  • wypracowanie bytomskiego modelu dostępnego mieszkalnictwa,
  • rozwój inicjatyw społecznych.

W okresie od kwietnia do listopada 2016 roku w Bytomiu realizowane były prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Bytom 2020+, co było wymagane dla uzyskania pieniędzy przez miasto w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Łącznie na bytomski OSI przewidziano 100 mln euro, które przekazane zostanie miastu w latach 2014-2020.

Bytom jest miastem, które powinno wiele skorzystać na realizacji pilotażowego programu rewitalizacji także i z tego powodu, że władze zmagają się tu z licznymi problemami gospodarczymi i społecznymi. W okresie transformacji i nieco później ubyło nawet do 50 tys. Upadło sześć kopalń, dwie huty oraz wiele zakładów, które współpracowały z nimi. W wyniku tego wzrosło diametralnie bezrobocie. Pilotażowy program rewitalizacji może przynieść nowe oferty pracy w Bytomiu i sprawić, że bezrobocie zostanie znacznie zredukowane.