PAZ
16

Blacharze samochodowi i lakiernicy potrzebni w Bydgoszczy

O sukcesie osoby poszukującej pracy decyduje wiele czynników. Istotną rolę w tym kontekście odgrywa wykształcenie – trendy w tym zakresie uległy licznym zmianom na przestrzeni wielu ostatnich lat. Obecnie coraz większe szanse na rynku pracy mają absolwenci szkół zawodowych – widać to również i w Bydgoszczy, gdzie spore jest zapotrzebowanie na lakierników oraz blacharzy samochodowych.

Dobry fachowiec w cenie

Badanie Barometr zawodów, które zostało przeprowadzone w Bydgoszczy na przełomie III i IV kwartału 2016 r. pokazało, iż wykwalifikowani specjaliści będący absolwentami kierunków zawodowych nie powinni mieć w 2017 r. problemów ze znalezieniem zatrudnienia w mieście. Lista zawodów deficytowych jest bardzo długa – znajdują się na niej m.in. lakiernicy oraz blacharze samochodowi. Dobry fachowiec może liczyć na atrakcyjne uposażenie – przeciętne miesięczne wynagrodzenie lakiernika wynosi ok. 3000 zł brutto, zaś blacharza samochodowego ok. 3200 zł brutto. Najlepsi, doświadczeni specjaliści zarabiają od 4000 zł brutto wzwyż.

Problemy z pozyskiwaniem wykwalifikowanych fachowców

Bydgoscy pracodawcy zwracają uwagę na to, że aktualnie trudno jest o wykwalifikowanych pracowników warsztatów samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc, są spore problemy z rekrutacją kandydatów po kierunkach zawodowych, co dowodzi jedynie tego, że szkolnictwo zawodowe było w Polsce zaniedbywane przez długi czas. Tymczasem sytuacja na rynku pracy zmieniła się – jest on nasycony absolwentami uczelni wyższych, spora część z nich nie może znaleźć pracy w zawodzie, co skazuje ich na bezrobocie bądź oznacza konieczność zmiany kwalifikacji.

Niezbędne są zmiany w systemie kształcenia

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy postanowił wyjść z inicjatywą stanowiącą odpowiedź na wymagania lokalnego rynku pracy. Zapadła decyzja o tym, iż na kierunkach blacharz samochodowy oraz lakiernik wdrożone zostaną innowacyjne systemy kształcenia adekwatne do oczekiwań pracodawców. Dzięki temu absolwentom łatwiej będzie nadać bieg zawodowej karierze.

W lutym br. we wspomnianej placówce odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym technologiom napraw szkód komunikacyjnych. Udział w niej wzięli przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o różnych zagadnieniach związanych ze specyfiką pracy w omawianych profesjach. Zaproszeni pracownicy i właściciele warsztatów samochodowych podkreślali, iż kształcenie w szkołach zawodowych ma się nijak do panujących realiów, a przecież trzeba pamiętać o tym, że blacharze i lakiernicy stosują inne metody niż kiedyś – są one dokładniejsze i bardziej precyzyjne.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.