Dane Urzędu Statystycznego w Krakowie pokazują, że stopa bezrobocia dla tego miasta należy do jednych z najniższych w kraju. Pod koniec roku 2016 wynosiła 3,7%. Pomimo stosunkowo dobrych wyników wciąż istnieje duża grupa osób pozostających bez pracy. Znaczna część bezrobotnych to osoby młode. Dzięki funduszom europejskim możliwe jest tworzenie inicjatyw społecznych, które pomagają młodym ludziom w znalezieniu zatrudnienia. Do takich akcji należy między innymi projekt Młodzi do Pracy.

Akcja Młodzi do Pracy

Zadaniem projektu jest pomoc młodym ludziom do 29 roku życia w znalezieniu zatrudnienia. Cała akcja rozpoczęła się w połowie 2016 roku, a jej zakończenie przewiduje się na 31 marca 2018. Inicjatywa jest skierowana do osób (w liczbie 150, z czego 100 stanowią kobiety), które pozostają bez pracy, nie są jednak zarejestrowane jako bezrobotni. Kandydaci nie mogą być w trakcie szkoleń czy kształcenia, ale nie wlicza się w to studiów zaocznych. Akcja dotyczy również niepełnosprawnych młodych ludzi.

Program aktywizacji zawodowej

Osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu, mogą liczyć na wsparcie doradców zawodowych, którzy pomogą im w opracowaniu planu działania, którego celem jest znalezienie zatrudnienia. Oferowane są im szkolenia i kursy podnoszące kompetencje zawodowe, a także płatne szkolenia i praktyki, które ułatwiają start na rynku pracy.

Sześciodniowe warsztaty pracy

Uczestnicy akcji biorą udział w warsztatach, których czas trwania szacowany jest na sześć dni. Są oni dzieleni na grupy liczące dziesięć osób, co umożliwia indywidualnie potraktowanie każdego z nich. W tym czasie uczą się oni przygotowywania CV i listu motywacyjnego, a także doskonalą umiejętności komunikacyjne.

Kursy i szkolenia

Ważnym elementem programu jest udział w kursach i szkoleniach, które finansowane są z funduszy unijnych. Uczestnicy mogą zdecydować się na:

  • kurs grafika komputerowego,
  • kurs barmański,
  • kurs opiekuna dla osób starszych,
  • szkolenie w zakresie sprzedaży,
  • szkolenie w zakresie sprzątania,
  • kurs na pracownika administracyjno-biurowego.

Czas każdego kursu to 120 godzin. Liczba jego uczestników nie przekracza dziesięciu osób.

Staże i praktyki

Po odbyciu szkoleń uczestnicy mogą wziąć udział w trzymiesięcznych stażach i praktykach. Podczas ich trwania praktykanci otrzymują wynagrodzenie od organizatora akcji. Zajmuje się on również opłacaniem ubezpieczeń, badań lekarskich czy nawet dojazdów. Po odbyciu stażu uczestnicy programu mogą liczyć na aktywne wsparcie w poszukiwaniu pracy.