Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął 21 marca 2017 roku nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu w ramach projektu pod tytułem „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”. Na czym polega program i kto właściwie może wziąć w nim udział?

O projekcie

Województwo Małopolskie, Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej i Fundusze Europejskie Program Regionalny za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie organizują nabór wniosków o dofinansowanie na „Aktywizację osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”. Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Wsparcie projektowe dotyczyć ma osób bezrobotnych. Nie wystarczy jednak pozostawać bez pracy, aby wziąć  udział w projekcie. Przeznaczony jest on dla osób:

  • długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy, w gotowości do jej podjęcia i przy aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy,
  • posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności,
  • posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne, w postaci dyplomu ukończenia szkoły zawodowej, liceum lub technikum,
  • powyżej 50. roku życia.

W projekcie wezmą udział zarówno osoby bezrobotne z Krakowa i okolic, jak i pracodawcy i instytucje zainteresowane zorganizowaniem stażów.

Planowana realizacja projektu

Wszystkie podmioty uprawnione do wzięcia udziału w projekcie oraz do otrzymania dofinansowania na zatrudnianie pracowników pozostających bez pracy w Krakowie w wieku od 30 lat wzwyż, mogą składać wnioski na Dzienniku Podawczym Urzędu bezterminowo. Projekt będzie trwał bowiem aż do wyczerpania środków, jakie zostały przeznaczone na ten cel.

Organizatorzy projektu mają w planach doprowadzenie do zatrudnienia 490 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, którzy pozostają bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dzięki niwelowaniu barier utrudniających powrót na rynek pracy. Osoby bezrobotne po postawieniu diagnozy indywidualnej pozycji na rynku pracy, zostaną skierowane na szkolenia, jeśli posiadają niskie lub nieadekwatne do potrzeb rynku pracy w Krakowie kwalifikacje. W przypadku braku doświadczenia zawodowego osoba bezrobotna skierowana zostanie na staż lub prace interwencyjne, a jeśli nie będzie dla niej odpowiedniej oferty pracy w Krakowie, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie podjęcia własnej działalności gospodarczej. Budżet projektu wynosi na 2017 roku 3 569 511,50 zł, a na 2018 rok – 892 377,87 zł.