Od 2024 roku szykuje się rewolucja w działaniach aptek. Za sprawą nowelizacji ustawy w pierwszym kwartale nowego roku zaczną obowiązywać zmiany, które dotyczą nie tylko godzin otwarcia aptek, ale też stawek farmaceutów. Do tej pory ich praca podczas dyżurów była zależna od samorządów, które zwykle nie brały pod uwagę realnych potrzeb.

Nowe dyżury aptek

Definicja dyżurów w aptekach

Nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza pojęcia takie jak:

  • dyżur w dzień wolny od pracy, czyli dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach wolnych od pracy bez przerwy przez kolejne 4 godziny w przedziale między godzinami 10.00 a 18.00;
  • dyżur w porze nocnej, a więc dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny w przedziale między godzinami 19.00 a 23.00.

Jednocześnie będzie istniała możliwość zwiększenia godzin pracy apteki, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Całodobowa obsługa nadal pełni funkcję jednej z opcji, jednak pod warunkiem zapewnienia finansowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustawie.

Jak wskazuje serwis biznes.interia.pl, wyznaczenie całodobowej apteki dyżurnej będzie obowiązkiem rady powiatu. Wskaże ona placówkę, której pracę opłaci NFZ. Mimo braku gwarancji funkcjonowania apteki przez całą dobę nowelizacja ustawy zapewni otwarcie placówki w takich godzinach, w których pacjenci na ogół najczęściej z niej korzystają.

Głównym zamysłem jest tu zgłaszanie gotowości przez apteki do podjęcia dyżuru. Na podstawie takich danych zarząd powiatu miałby wybrać konkretną placówkę i wyznaczał dyżury w formie uchwały.

Praca farmaceutów w aptece

Farmaceutów czekają nie tylko zmiany godzin otwarcia apteki, ale też ważny przełom w zarobkach. Okazuje się bowiem, że w wyżej wymienionych sytuacjach, czyli podczas dyżuru w dniach wolnych od pracy i w porze nocnej będą oni uzyskiwać 148,47 zł brutto (3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę) w przeliczeniu na jedną godzinę pracy. Kwota ta będzie wypłacana w formie ryczałtu od NFZ. Co więcej, nie będzie naliczana opłata za wydanie leku w porze nocnej i świątecznej.

Oceń artykuł
0/5 (0)