PACCOR Polska Sp. z o.o.

2.9 Dodaj merytoryczną opinię

Dlaczego warto z nami współpracować

 
DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ

W procesie zarządzania PACCOR przestrzega najwyższych standardów zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawnymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasz model organizacji opiera się na decentralizacji. Delegowanie uprawnień umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i sprawne działanie.

Nasza MISJA ukierunkowana jest na Klientów, Pracowników oraz rozwój poprzez inwestycje. Dążymy do tego, aby firma PACCOR była rozpoznawana przez Klientów jako dostawca innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych, który jest elastyczny i szybko reaguje, inwestuje i rozwija się z nimi. Nasi Pracownicy czują się odpowiedzialni za rezultaty, stale dążą do doskonałości operacyjnej oraz podejmowania decyzji na podstawie faktów. Wartości, które pielęgnujemy to: bezpieczne środowisko pracy dla każdego Pracownika, elastyczność, okazywanie pasji i zaangażowania w dążeniu do sukcesu.

Nadrzędnym celem Polityki Jakości PACCOR jest:

Dostarczenie produktów bezpiecznych dla zdrowia

A także:

  • Spełnienie wymagań jakościowych Klientów oraz ciągłe doskonalenie
  • Dążenie do zrównoważonego rozwoju firmy z szacunkiem dla Pracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.
  • Powyższe cele osiągamy przez:
  • Ciągłe monitorowanie wymagań i oczekiwań Klientów zgodnie z zasadą:

Najważniejszy jest Klient

  • Dbałość o bezpieczeństwo i jakość naszych wyrobów na wszystkich etapach wytwarzania
  • System identyfikacji i eliminacji zagrożeń zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów
  • Szkolenie i motywowanie Pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny, jakości i ochrony środowiska oraz zaangażowanie ich w zadania zmierzające do doskonalenia tych obszarów.

PACCOR Polska Sp. z o.o.