Kredyt Inkaso S.A.

2 Dodaj merytoryczną opinię

Nasze lokalizacje

W Polsce zatrudniamy w spółkach Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso około 380 osób.

Pracujemy w czterech lokalizacjach: Zamościu, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu:

  • Lublin – około 80 osób
  • Warszawa – około 60 osób
  • Wrocław – około 15 osób
  • Zamość – około 220

Działamy również na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

 

www.kredytinkaso.pl

 
Kredyt Inkaso S.A.