Miniaturka
Mirosława Chojnacka Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju, Grupa Lotos S.A.
_________________________________________________________________________________________________________

Zawsze podkreślamy – jeżeli lubisz pracować zespołowo, chcesz się rozwijać i czuć, że masz wpływ na cel biznesowy firmy, to na pewno odnajdziesz się w naszej organizacji.

O polityce kadrowej jednego z liderów rynku rafineryjnego w Polsce rozmawiamy z panią Mirosławą Chojnacką, kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju Grupy LOTOS.

Bardzo szybko można zacząć swoją karierę z Grupą LOTOS. Jak w praktyce wygląda realizacja współpracy ze szkołami średnimi i uniwersytetami? Jak realizują się Państwa stypendyści?

Grupa LOTOS nie od dziś troszczy się o przyszłość i karierę młodych ludzi. Wspieramy szkolnictwo zawodowe, współpracujemy ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi. Od wielu lat pracownicy naszej firmy odwiedzają gdańskie uczelnie, na przykład w ramach współpracy z Politechniką Gdańską, prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach dedykowanych branży energetycznej. Organizujemy też spotkania edukacyjne na terenie rafinerii, prowadzimy prelekcje o tematyce branżowej oraz opowiadamy o możliwościach budowania ścieżki kariery w naszej firmie dla studentów uczelni wyższych. Jesteśmy fundatorem stypendiów dla najlepszych uczniów szkół technicznych, dofinansowujemy pracownie chemiczne, przyjmujemy uczniów na praktyki zawodowe, prowadzimy warsztaty z zakresu budowania wizerunku młodych osób na rynku pracy. Nasi stypendyści, którzy wybierają drogę zawodową związaną z chemią czy analityką, często znajdują zatrudnienie w obszarze produkcyjnym naszej firmy bądź w naszych spółkach. Pracownicy LOTOSU przekazują swoją wiedzę i doświadczenie również podczas praktyk i staży, dzięki którym studenci mają możliwość skonfrontowania teorii i praktyki w jednej z największych firm na Pomorzu.

Jak wielu studentów zgłasza się do Państwa ze swoimi projektami badawczymi w ramach przygotowywania pracy dyplomowej?

Pracownicy Grupy LOTOS wciąż doskonalą kulturę dzielenia się wiedzą, nie tylko w ramach organizacji, ale także poza nią. Wspieramy studentów, którzy przygotowują swoje prace dyplomowe, udostępniając im informacje o naszej działalności, procedurach i procesach oraz stwarzając możliwości realizacji części badawczej tych prac. W przeciągu roku otrzymujemy średnio około 15 zgłoszeń. Wielu studentów decyduje się później aplikować do nas na staż.

Jakie korzyści przynosi staż w Grupie LOTOS?

Kilka miesięcy stażu w naszej firmie stwarza studentom i uczniom możliwość zdobycia nowych umiejętności w interesującej ich dziedzinie. Staż w LOTOSIE to także praca w świetnej atmosferze, unikalny warsztat z kreowania swojego wizerunku na rynku pracy oraz szkolenia, które pomogą poznać firmę. Na koniec tej przygody oferujemy referencje, które wzbogacą CV i pomogą w dalszej drodze zawodowej.

Jak wiele osób skorzystało z Państwa programu „Wystartuj z LOTOSEM”? Jak potoczyła się ich ścieżka kariery?

Duże zainteresowanie odbywaniem praktyk i staży zdopingowało nas do utworzenia autorskiego programu stażowego „Wystartuj z LOTOSEM”. Postanowiliśmy wykorzystać zebrane przez lata doświadczenie i zaproponować studentom swój własny program stażowy. Chcemy przez cały jego okres wspierać tych młodych, zdolnych ludzi, dawać im poczucie bezpieczeństwa oraz opiekę merytoryczną. Duży nacisk kładziemy również na – szczególnie cenioną przez osoby wchodzące na rynek pracy – informację zwrotną, która pomoże im stać się lepszymi w wybranych dziedzinach zawodowych. A to wszystko w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze, na każdym etapie ich doświadczenia w LOTOSIE. Dodam, że Program Wystartuj z LOTOSEM został certyfikowany i wyróżniony tytułem Staż Najwyższej Jakości.

Stażystki na hali

W 2019 roku w programie „Wystartuj z LOTOSEM” wzięło udział 93 studentów, z czego 18 otrzymało zatrudnienie w naszej firmie po zakończeniu stażu czy praktyki. Studenci zostali przyjęci na stanowiska techniczne, pełnią obowiązki młodszych specjalistów w obszarach inżynierskich, technologicznych oraz specjalistycznych.

Jakie są warunki przystąpienia do innych projektów stażowych, w których Państwo uczestniczą? Jak funkcjonuje program „Wakacyjny Staż”, w który Grupa LOTOS jest zaangażowana?

Grupa LOTOS od lat jest partnerem wielu programów stażowych, m.in.: „Wypracuj Przyszłość”, organizowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku; Grasz o Staż, „Akademii Energii” Fundacji im. Lesława A. Pagi; „Go4Poland” Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych oraz lokalnego „Wakacyjnego Stażu”. Osoby zainteresowane aplikują poprzez stronę organizatorów programów stażowych. W ramach programu „Wakacyjny Staż” Grupa LOTOS co roku oferuje około 10 miejsc stażowych. Warunki projektów są określone przez organizatora i zazwyczaj definiują podstawowe techniczne wymagania, które są niezbędne do realizacji stażu, między innymi: liczbę miejsc stażowych, wymagania dotyczące wykształcenia kierunkowego, wynagrodzeniea czy ram czasowych.

Co Grupa LOTOS zapewnia uczestnikom tych programów? Ile osób z ramienia Państwa spółki skorzystało z „Wakacyjnego Stażu” czy „Wypracuj Przyszłość”? Jakie efekty dla Państwa, jako pracodawcy, przynosi uczestnictwo w programach stażowych?

Aplikujący do nas stażyści biorą udział w profesjonalnym procesie rekrutacji, mają okazję na pierwszym spotkaniu poznać menadżera obszaru, do którego aplikują. Sam proces rekrutacji jest także cennym doświadczeniem dla osoby rozpoczynającej budowanie swojej ścieżki zawodowej. Przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej każdy uczestnik otrzymuje od nas Analizę Potencjału i predyspozycji Extended DISC, czyli opis naturalnego stylu zachowania i komunikacji oraz potencjału do rozwoju. Taki raport jest dla nas wskazówką menadżerską, a dla kandydata niewątpliwie wartością dodaną w procesie. Stażyści otrzymują wynagrodzenie, przygotowane miejsce pracy oraz narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Dodatkowo przez cały czas trwania stażu mogą liczyć na wsparcie opiekuna, zarówno w kwestiach organizacyjnych jak i merytorycznych. Uczestnictwo w programach stażowych pozwala nam na bieżąco odpowiadać na potrzeby młodego pokolenia, dostosowywać naszą ofertę do bieżących potrzeb środowiska, a także podążać za trendami. Jest to dla nas okazja do znajdowania talentów i potencjału rozwojowego.

Stażyści w warsztacie

 

Jak przebiega proces rekrutacyjny w Grupie LOTOS? Jak wyglądają rozmowy rekrutacyjne? Kto je przeprowadza? Jakich umiejętności Państwo wymagają w poszczególnych testach rekrutacyjnych?

Mimo dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nasze oferty rekrutacyjne nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Kandydaci przed aplikacją zapoznają się z naszym ogłoszeniem, w którym mogą znaleźć opis stanowiska, wyzwania jakie napotkają w trakcie pracy oraz naszą ofertę. Proces rekrutacyjny i jego etapy uzależnione są przede wszystkim od obszaru do jakiego poszukujemy pracownika, jednakże można wyróżnić jego stałe elementy. Już pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbywa się w obecności menadżera, który poszukuje pracownika, co niewątpliwie jest dużą wartością dla kandydata, ponieważ ma szansę poznać osobę, z którą miałby bezpośrednio współpracować oraz plany na rozwój biznesowy obszaru, do którego aplikuje. Naszą rolą, jako rekruterów, jest wsparcie menadżera przy podejmowaniu decyzji o wyborze kandydata oraz zadbanie o standardy rekrutacji, podczas całego procesu. Przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej każdy uczestnik otrzymuje od nas wspomnianą już Analizę Potencjału i predyspozycji Extended DISC. Wszyscy kandydaci biorący udział w spotkaniach mogą liczyć na informację zwrotną, niezależnie od decyzji, jaka zostanie podjęta w kwestii wyboru.

Pracownicy na dachu

W bieżącym roku najbardziej popularnym stanowiskiem pracy w naszej firmie (najwięcej potrzeb w zakresie rekrutacji) jest stanowisko operatora instalacji rafineryjnych. W związku z tym, że praca ta polega na obsłudze instalacji technologicznych naszych zakładów rafinerii, standardowy proces rekrutacji połączony jest w tym przypadku z etapem testów logicznego myślenia, spostrzegawczości oraz testu wiedzy. Najbardziej zależy nam na kandydatach z wykształceniem średnim i wyższym technicznym, którzy potrafią i lubią pracować zespołowo oraz chcą się uczyć i rozwijać.

Jakie błędy popełniają najczęściej kandydaci, którzy nie otrzymują później propozycji współpracy z Państwem? Czy często wracają po nieudanym pierwszym podejściu?

Każdy kandydat, który pojawi się na spotkaniu rekrutacyjnym, otrzymuje do nas informację zwrotną. Większość preferuje feedback w formie rozmowy telefonicznej. Kandydat może zapytać o to, jaki był powód braku akceptacji, co mógłby poprawić, jakie są inne możliwości rozwoju w naszej firmie itp. Często wracamy do kandydatów, którzy pierwotnie niekoniecznie wpasowali się w poszukiwany profil, ale z kolei świetnie pasują do zespołu, do którego aktualnie szukamy pracowników. Dbamy również o tzw. candidate experience, czyli krótko mówiąc o pierwsze wrażenia kandydata, już po zetknięciu się z firmą. To cenna informacja dla nas, definiująca kierunek zmian dla organizacji.

Na co kandydat aplikujący do jednej z ze spółek Grupy Kapitałowej LOTOS powinien zwrócić szczególną uwagę? Co najbardziej cenią Państwo u osób, ubiegających się o pracę w Państwa spółce?

Naszym celem jest wyłonienie, spośród dostępnych kandydatów, osoby najlepiej dopasowanej do profilu stanowiska pod kątem wiedzy, umiejętności, kompetencji miękkich oraz dopasowania do kultury organizacyjnej. Zawsze podkreślamy – jeżeli lubisz pracować zespołowo, chcesz się rozwijać i czuć, że masz wpływ na cel biznesowy firmy, to na pewno odnajdziesz się w naszej organizacji. Sama, jako długoletni pracownik bardzo cenię sobie również kulturę dzielenia się wiedzą i otwartość zespołów, z którymi mam przyjemność pracować w Grupie LOTOS.

Jak oceniają Państwo swoje uczestnictwo w Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji? Do czego nobilituje miano jej członka?

Koalicja do swoich szeregów włącza firmy, których działania związane z prowadzeniem procesu rekrutacji spełniają najwyższe standardy etyczne i profesjonalne. Te założenia i standardy Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji są nam bardzo bliskie, zależy nam na promowaniu własnym przykładem dobrych praktyk i jak najlepszych relacjach z kandydatami. Traktujemy kandydatów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani i mimo dużej ilości i różnorodności procesów rekrutacyjnych, jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma osobami, które pojawiły się u nas w siedzibie.

Skala stanowisk pracy w Grupie LOTOS jest ogromna. Zatrudniacie Państwo od pracowników fizycznych, przez przedstawicieli handlowych, po stanowiska kierownicze. Jak zachowują Państwo indywidualny podejście do każdego procesu rekrutacyjnego?

To duże wyzwanie, ale także pasja mojego zespołu. Różnorodność sprawia, że rekruterzy nieustannie poznają nowe obszary biznesowe organizacji, zauważają i lepiej rozumieją ich wzajemne powiązania. Takie holistyczne podejście do rekrutacji ułatwia nam pracę i łączenie pierwiastka, jakim jest człowiek, z perspektywą biznesu. Ponadto, przed rozpoczęciem rekrutacji spotykamy się z menadżerem i ustalamy jaki profil kandydata będzie odpowiedzią na jego potrzeby biznesowe oraz jakiego potencjału potrzebuje w swoim zespole. Takie indywidualnie podejście do każdej prowadzonej przez nas rekrutacji sprawia, że to, co robimy jest naprawdę pasjonujące.

Pracownik biurowy Lotos

Z jakimi inicjatywami Employer Branding wychodzą Państwo naprzeciw swoich pracowników? Jak motywują Państwo osoby, które współpracują na sukces Grupy LOTOS?

Kultura dzielenia się wiedzą oraz praca zespołowa to elementy które doceniają wszyscy: stażyści, nowo zatrudnieni, a także osoby z dużym stażem pracy w naszej firmie. Jako organizacja tworzymy przestrzeń dla fachowców, osób z dużym, często eksperckim doświadczeniem, których zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami i swoją wiedzą wewnątrz firmy podczas konferencji, prelekcji oraz współpracy z uczelniami. Pytamy naszych pracowników co im się podoba, czego brakuje, co można by ulepszyć w naszej firmie, aby pracowało im się lepiej. Zapewniamy też atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, w tym ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacane przez pracodawcę, opiekę medyczną, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci. Poza tym inwestujemy w rozwój naszych pracowników od ich pierwszych dni w organizacji. W momencie zatrudnienia nowi pracownicy zostają objęci programem adaptacyjnym „Wsparcie na starcie”. Jego celem jest efektywne wdrożenie do pracy, integracja z zespołem, a także zapoznanie z wartościami oraz naszą kulturą organizacyjną.

Jeśli mówimy już o wsparciu swojej kadry, warto zapytać jak Grupa LOTOS wspomaga swoich pracowników merytorycznie? Jakie kursy i szkolenia zapewniają Państwo pracownikom?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i ambicjom naszych pracowników, w 2004 roku powołaliśmy do życia Akademię LOTOS, autorski projekt szkoleniowo-rozwojowy, którego celem jest budowa partnerskiego zespołu, nowoczesnej, sprawnej i silnej organizacji. Każdy pracownik ma możliwość zapisania się na różnego rodzaju szkolenia, które odbywają się w siedzibie naszej firmy. Najczęściej są to szkolenia miękkie (np. zarządzanie sobą w czasie, praca zespołowa, wystąpienia publiczne) oraz szkolenia komputerowe (excel, word, power point). Ponadto firma finansuje szkolenia dotyczące zagadnień merytorycznych w wykonywanej pracy, studia podyplomowe, naukę języka obcego itp. Przygotowujemy również dedykowane, szyte na miarę, programy rozwojowe skierowanie do różnych grup pracowniczych. Dobrym przykładem są specjalne programy dla pracowników obszaru produkcyjnego (m.in. Program Mistrz oraz Lidero), które mają na celu kreowanie i wspieranie sukcesorów w tym obszarze. W ofercie mamy również szkolenia i programy, skierowane dla kadry menedżerskiej (szkolenia z przywództwa sytuacyjnego czy zespołowego, programy cochingowe) oraz Program Doktoratów Wdrożeniowych.

Pracownicy przy zaworach

Jak Państwa pracownicy mogą się rozwijać dzięki uczestniczeniu w życiu firmy? Jak i do czego LOTOS angażuje swoich pracowników po godzinach?

Grupa LOTOS od lat uczestniczy w życiu lokalnych społeczności, wspiera różnego rodzaju inicjatywy CSR oraz organizuje wolontariat pracowniczy. Wszystkie te aktywności cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników. Możemy np. wygrać grant i wesprzeć finansowo wybraną przez nas organizację, w okresie świątecznym bierzemy udział w „Świątecznej paczce”, systematycznie na teren naszej firmy przyjeżdża Mobilny punkt poboru krwi. Dodatkowo jesteśmy zaangażowani w różnego rodzaju akcje charytatywne, np. kiermasze świąteczne, niesienie pomocy materialnej dzieciom, osobom starszym oraz zwierzętom. Dodatkowo firma daje nam możliwość uczestniczenia w akcjach promujących zdrowy styl życia. Uczestniczyliśmy min. w akcji „Kręć kilometry” i Global Challange. Grupa LOTOS organizuje również różnego rodzaju konkursy, w których można wygrać zaproszenia np. na mecze, skoki narciarskie, czy zaproszenia na spektakle do teatru. Ostatnio wiele osób wzięło udział w konkursie, w którym główną nagrodą było zostanie pilotem Kajetana Kajetanowicza w „pierwszym rajdzie po rafinerii”.

 

Miło słyszeć, że bycie częścią tak wielkiej firmy angażuje do czynienia dobra. Dziękuję Pani za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Grupa Lotos S.A.
3/5 Na podstawie 131 ocen.
Grupa Lotos S.A.