WRZ
22

ZUS szuka pracowników do oddziału w Zielonej Górze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi aktywnie rekrutację w województwie lubuskim do swoich oddziałów. Wiele ofert pracy dotyczy zatrudnienia w oddziale ZUS-u w Zielonej Górze. Kto ma największe szanse na zatrudnienie w ZUS-ie? Na jakie stanowiska jest prowadzona rekrutacja i jakie oczekiwania wobec przyszłych pracowników ma zakład?

Wakaty w ZUS-ie w Zielonej Górze

Pierwsze rekrutacje do ZUS-u w Zielonej Górze już się zakończyły. Były one realizowane pod koniec czerwca i na początku lipca. 28 lipca 2017 roku pojawiły się nowe oferty pracy w Zielonej Górze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do oddziału tego poszukiwani są obecnie kandydaci na stanowiska do spraw:

  • orzecznictwa,
  • opracowania decyzji i korespondencji,
  • osób migrujących,
  • rozliczeń,
  • rachunkowości funduszy,
  • przyznawania i wypłat zasiłków,
  • opracowania decyzji i korespondencji,
  • rozliczeń.

Ostatnie ogłoszenia o pracę w ZUS-ie w oddziale w Zielonej Górze zostały opublikowane na stronach zakładu 9 sierpnia 2017 roku. Rekrutacja jest więc aktualna.

Jakich pracowników szuka ZUS?

W zależności od stanowiska ZUS może stawiać kandydatom nieco inne wymagania. Między innymi w przypadku aplikowania na stanowisko ds. rozliczeń w ZUS-ie chętna osoba musi obowiązkowo posiadać co najmniej średnie wykształcenie, choć pożądane będzie wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, gospodarki czy prawa, oraz minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Wśród wymagań dodatkowych znajdziemy: umiejętność obsługi pakietu MS Office, planowania i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu, rzetelność, komunikatywność, znajomość zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniami zdrowotnymi czy kodeksu postępowania administracyjnego. 

Kandydaci, którzy są zainteresowani pracą w ZUS-ie w oddziale w Zielonej Górze, powinni złożyć  tam dokumenty, w tym CV i list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które się ubiegają, wraz z odręcznie podpisanym oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Oferowane są umowy o pracę, ale również umowy na zastępstwo w okresie uzasadnionej nieobecności w pracy danego pracownika, m.in. ze względu na ciążę, urlop macierzyński i wychowawczy.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.