CZE
06

Zielona Linia w Sosnowcu – cele i zadania

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, rejestrowane bezrobocie w mieście na poziomie 10 proc. wyraźnie odstaje od średniej wojewódzkiej – 6,6 proc. oraz krajowej – 8,3 proc. W celu zmniejszenia liczby osób pozostających bez zatrudnienia podejmowane są różne działania, a jednym z nich jest współpraca z Zieloną Linią.

Zielona Linia – co to jest?

Zielona Linia to Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia. Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaś jego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a partnerem – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Jednym z kluczowych założeń tego przedsięwzięcia jest nawiązywanie współpracy z pracodawcami oraz urzędami pracy z terenu całego kraju, co ma służyć zmniejszaniu liczby osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach.

Kto może liczyć na wsparcie?

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu zarejestrowanych było na koniec grudnia 2016 r. 7070 osób. Są to oficjalne informacje – w rzeczywistości natomiast liczba ta jest z pewnością znacznie wyższa. Uruchomienie punktu abonencko-konsultacyjnego w Sosnowcu ma na celu niesienie pomocy w szukaniu zatrudnienia wszystkim bezrobotnym ze szczególnym naciskiem na grupy w największym stopniu zagrożone wykluczeniem z rynku pracy:

 • osoby do 30 roku życia,
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • niepełnosprawni,
 • długotrwale bezrobotni.

Zadania realizowane w ramach projektu

W ramach omawianego projektu realizowanych jest w Sosnowcu wiele zadań:

 • udzielanie szczegółowych informacji na temat lokalnego rynku pracy – jego struktury, potrzeb itp.,
 • doradztwo oraz pomoc w zakresie dopasowania do indywidualnych oczekiwań oferty szkoleniowej podnoszącej zawodowe kwalifikacje,
 • pośrednictwo pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy w Sosnowcu,
 • pomoc przy tworzeniu/korekcie CV,
 • informowanie pracodawców o możliwościach wsparcia, jakie przygotował dla nich PUP w Sosnowcu w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych,
 • wskazywanie opcji w zakresie uzyskiwania dofinansowania szkoleń oraz ubiegania się o stypendia i dodatki aktywizacyjne.

Jak uzyskać informacje?

Aby uzyskać informacje na temat szkoleń czy ofert pracy w Sosnowcu, najlepiej zadzwonić na specjalną infolinię dla klientów urzędu pracy w Sosnowcu. Wskazanym rozwiązaniem jest również zapisanie się na newsletter prowadzony w ramach projektu w 4 formach tematycznych:

 • dla pracodawców,
 • dla poszukujących pracy,
 • dla osób zainteresowanych powrotem do Polski,
 • ogólny.

Kontakt z konsultantami nawiązuje się też poprzez pocztę elektroniczną, serwisy społecznościowe oraz czat.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.