Pod koniec czerwca w centrum miasta w Kielcach, dokładnie na Rynku, odbyły się X Targi Pracy. Organizatorem targów był Miejski Urząd Pracy w Kielcach, a swoje oferty prezentowało ponad 20 pracodawców. Zainteresowanie przedsięwzięciem okazało się bardzo duże i prawdopodobnie wielu odwiedzających z sukcesem znalazło pracę podczas tego wydarzenia.

O targach w Kielcach

Targi Pracy w Kielcach odbyły się po raz dziesiąty. Jubileuszowa edycja okazała się jak najbardziej trafiona. Targi miały miejsce na kieleckim Rynku 28 czerwca 2017 roku. Giełdę pracy tworzyło ponad 20 pracodawców, którzy przedstawili ponad tysiąc ofert. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem interesantów – głównie bezrobotnych kielczan. Frekwencja na Targach Pracy w Kielcach przewyższyła oczekiwania organizatorów, ale i dowiodła, że sytuacja na lokalnym rynku pracy nie jest jeszcze stabilna i nie można mówić o trwałej poprawie sytuacji osób bezrobotnych.

Giełdy pracy nadal są potrzebne, ponieważ stanowią one najlepszą okazję do skonfrontowania oczekiwań i potrzeb zatrudnieniowych pracodawców z możliwościami podejmowania pracy przez potencjalnych pracowników. Wielu mieszkańców Kielc oraz regionu kieleckiego zmaga się z problemem bezrobocia, z uwagi na brak kwalifikacji lub doświadczenia. Oni również podczas X Targów Pracy w Kielcach mogli uzyskać pomoc, ponieważ specjaliści z Miejskiego Urzędu Pracy służyli fachową poradą, wspierając interesantów w znalezieniu zatrudnienia, ale także służąc doradztwem zawodowym.

Przebieg targów

Na targach można było sprawdzić, jakich pracowników poszukują pracodawcy w regionie, uzyskać informacje na temat otwarcia własnej działalności oraz dowiedzieć się wszystkiego o projektach organizowanych przez MUP, pozwalających na nieodpłatnie zdobycie dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających w przyszłości znalezienie upragnionego zawodu i pracy.

Każdy z odwiedzających mógł zapoznać się z bieżącymi ofertami pracy w Kielcach, zgłosić się do stoisk prowadzonych przez doradców zawodowych z Miejskiego Urzędu Pracy, którzy pomagali w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, a także porozmawiać z pracodawcami. Z zaproszenia na targi skorzystało wiele młodych ludzi, poszukujących głównie zajęcia  sezonowego na wakacje. To dla nich okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, które pomoże w znalezieniu pierwszej pracy w przyszłości.

Podczas targów prezentowano również informacje dotyczące pracy poza granicami Polski. Oferty prezentował między innymi EURES, czyli Europejski Portal Mobilności Zawodowej, działający przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.