Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec lutego w Polsce bezrobocie wynosiło zaledwie 8,5 proc. W województwie świętokrzyskim sytuacja jest nieco gorsza, ponieważ stopa bezrobocia wyniosła tu 11 proc. To jednak nie znaczy, że przybywa bezrobotnych. Jest ich znacznie mniej niż w 2016 roku.

Informacje z WUP w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że liczba bezrobotnych w regionie spadła w lutym o blisko 900 osób i wynosiła nieco ponad 58 600 osób. Bezrobocie spada, choć w porównaniu z przeciętną stopą osób pozostających bez pracy w Polsce nadal jest dosyć wysokie. W lutym 2016 roku w województwie świętokrzyskim było o ponad 11 tys. bezrobotnych więcej, a to jest już zdecydowanie pozytywna informacja dla wszystkich pracowników poszukujących pracy. Z danych zgromadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wynika, że do wszystkich powiatowych urzędów pracy w regionie w lutym tego roku pracodawcy zgłosili blisko 4,5 tys. wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 1200 więcej niż przed miesiącem.

Ocena świętokrzyskiego rynku pracy

W samych Kielcach pracy jest więcej niż w przyległych do stolicy województwa świętokrzyskiego powiatach. Widać wyraźnie, że tutejszy rynek pracy zależny jest od sezonowych wahań, choć w mniejszym stopniu niż jeszcze kilka lat temu. Koniunktura gospodarcza w całej Polsce ma na niego zdecydowany wpływ. Największe szanse na pracę mają w Kielcach i w województwie świętokrzyskim przedstawiciele tzw. deficytowych zawodów. Zalicza się do nich takie profesje jak: m.in. spawacze, fachowcy budowlani, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie, jak i kierowcy w transporcie towarów i osób, wykwalifikowani księgowi, czy pracownicy branży medyczno-opiekuńczej i motoryzacyjnej. Natomiast oferty pracy w Kielcach pojawiają się bardzo rzadko w urzędach pracy, w serwisach i w prasie ogłoszeniowej w takich zawodach jak rolnik, specjalista nauczania i wychowania, pracownik administracyjno-biurowy czy politolog, historyk i socjolog. Województwo świętokrzyskie dysponuje na 2017 rok około 182 milionami złotych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W powiatowych urzędach pracy można korzystać z ofert na staże, prace interwencyjne, ubiegać się o pieniądze na doposażenie stanowisk pracy czy o bony stażowe, na zatrudnienie oraz na zasiedlenie. W 2017 roku będą realizowane unijne programy, do jakich wdrażania w województwie świętokrzyskim został powołany Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec lutego w Polsce bezrobocie wynosiło zaledwie 8,5 proc. W województwie świętokrzyskim sytuacja jest nieco gorsza, ponieważ stopa bezrobocia wyniosła tu 11 proc. To jednak nie znaczy, że przybywa bezrobotnych. Jest ich znacznie mniej niż w 2016 roku.