Od kilku lat Polska zyskuje miano kraju, w którym panują dobre warunki dla podejmowania pracy przez obcokrajowców. Ukraińcy i Białorusini chętnie przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu zatrudnienia. Tymczasem Polacy uciekają na Zachód w tym samym celu.

Zastępstwo dla polskich pracowników

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i tym samym otwarcia granic dla naszych pracowników za granicą trwa emigracja zarobkowa. Okres jej największego nasilenia mamy już za sobą, co nie oznacza, że wiele osób nie wyjedzie jeszcze do Wielkiej Brytanii czy Niemiec i tam się nie osiedli.

Ogromna skala zjawiska emigracji zarobkowej spowodowała, że maleje liczba osób zdolnych do pracy w Polsce. Bezrobocie także spada, a to za sprawą uruchamiania przez firmy nowych inwestycji. Pojawia się problem braku rąk do pracy, a pracodawcy skłonni są już do zatrudniania cudzoziemców, którzy uzupełniają braki kadrowe. Najczęściej Polaków zastępują na dłużej Ukraińcy i Białorusini.

Skala zjawiska w Rybniku

Nawet w małym mieście, jakim jest Rybnik, pracuje coraz więcej obcokrajowców. Do 24 lipca Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zarejestrował dokładnie 1173 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla obywateli Ukrainy.

Dla pracodawców obcokrajowcy są szansą na pomyślną rekrutację i uzupełnienie braków kadrowych. Z kolei samym zainteresowanym Polska jawi się jako miejsce lepsze do życia i zarobkowania. Ukraińcy przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu spokoju i wygody, a z czasem ściągają całe rodziny, aby osiedlić się tu na stałe. Najczęściej powodem przenosin są wyższe zarobki w Polsce i brak perspektyw na zdobycie zatrudnienia w swoim kraju. Wzrasta liczba obywateli tego kraju, którzy podejmują pracę w Polsce, w tym również w Rybniku.

Najczęściej są oni zatrudniani w branży budowlanej i przy prostych pracach w handlu. Pracują fizycznie przy robotach wykończeniowych i budowlanych, a także przy komplementacji towaru. Dużą grupę pracowników z Ukrainy w Rybniku stanowią kierowcy samochodów ciężarowych, którzy posiadają ważne i pożądane przez pracodawców uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi – prawo jazdy kat. C+E. Podobnie jak w przypadku poszukiwania zatrudnienia przez Polaków w Europie Zachodniej, najważniejsza u obcokrajowców w Polsce pozostaje znajomość naszego języka oraz potwierdzone kompetencje i umiejętność pracy w danym zawodzie.