Rada Miasta Częstochowa już w marcu 2015 roku uchwaliła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych. Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli z niego korzystać w 2018 roku. Do uchwały dodano bowiem nowy warunek – przedsiębiorca musi wypłacać swoim pracownikom godne wynagrodzenie, wyższe od pensji minimalnej w gospodarce narodowej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Od marca 2015 roku firmy w Częstochowie mogły liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych. Okres obowiązywania takiej ulgi rozciągnięto także na rok 2018, ale jednocześnie radni zdecydowali o dodaniu nowego warunku jej uzyskania. Związany jest on z wysokością wynagrodzenia dla nowych pracowników. Jeśli pracodawca będzie chciał skorzystać z tego szczególnego zwolnienia podatkowego przy dokonywaniu inwestycji na terenach strefowych w Częstochowie, będzie musiał jednocześnie zagwarantować nowo zatrudnionej osobie wynagrodzenie nie niższe niż 150 proc. płacy minimalnej. Wymóg będzie musiał być spełniony już w dniu zawarcia umowy o pracę.

Jest to zgodne z założeniami realizowanego w mieście projektu „Teraz Lepsza Praca”. Kładzie on największy nacisk nie tyle na tworzenie nowych miejsc pracy w Częstochowie, ile na kreowanie warunków do sukcesywnego wzrostu wynagrodzeń, zwiększania stabilności zatrudnienia, poprawy perspektywy awansu zawodowego i podnoszenia ogólnych standardów zatrudnienia.

Rozwój częstochowskich specjalnych sfer

Od czerwca 2014 roku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączono kolejne tereny znajdujące się w Częstochowie. Znalazły się one w obrębie Katowickiej oraz Mieleckiej SSE. Od tego czasu rośnie łączna wartość inwestycji na tym obszarze, przekroczyła już 1,7 mld zł. Wydano w tym czasie kilkanaście pozwoleń na nowe inwestycje, które pozwoliły na utworzenie w Częstochowie ponad 750 miejsc pracy.

Jedną z takich inwestycji ma być uruchomienie nowego, drugiego w Częstochowie, zakładu amerykańskiej firmy Guardian Glass, która wyspecjalizowała się m.in. w produkcji szkła dla budownictwa. Plany inwestycji ogłoszono w 2017 roku. Amerykańska spółka chce postawić nową fabrykę obok istniejącej huty szkła Guardian. W nadchodzącym czasie będzie potrzebowała ponad 150 nowych pracowników. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w ciągu dwóch kolejnych lat. Fabryka ostatecznie ma zostać wybudowana i uruchomiona do trzeciego kwartału 2019 roku.