Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy publikuje na swoich stronach internetowych informację na temat organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego programu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”. Kto może w nim wziąć udział i jakie korzyści uzyskać?

Staż drogą do kariery zawodowej

Młodzi ludzie kończący naukę, absolwenci szkół średnich i wyższych, często mają trudności w znalezieniu swojej pierwszej pracy zawodowej. Nie wiedzą, jak skutecznie wziąć udział w rekrutacji, jak odpowiedzieć na ogłoszenie o pracę czy też zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Ich problemem jest też brak wymaganego przez wiele firm doświadczenia zawodowego. Można je uzupełnić dzięki stażom i praktykom.

W Warszawie organizowany jest program „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”, do którego zaprasza Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Realizację projektu przewidziano na okres od 1 kwietnia 2017 roku aż do 31 marca 2019 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny, ale liczba uczestników ograniczona. Staże pozwolą na zwiększenie wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników oraz zdobycia cennego doświadczenia.

Korzyści z udziału w projekcie

Program stażowy w Warszawie ma zapewniać kompleksowe wsparcie dla osób młodych, pozostających bez pracy, zwłaszcza niepełnosprawnych, które dzięki niemu będą mogły skuteczniej wejść na rynek. Służy także udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego. Dzięki trzymiesięcznym płatnym stażom będzie można zdobyć doświadczenie.

Uczestnicy programu mogą skorzystać z indywidualnych i grupowych konsultacji dotyczących doradztwa zawodowego, możliwości uzyskania dofinansowania wynagrodzenia itp. Czeka na nich coach, który pomoże ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, które mają zakończyć się znalezieniem i podjęciem pracy. Zorganizowane zostaną zarówno warsztaty umiejętności miękkich i twardych, jak i specjalistyczne kursy zawodowe z otwartego rynku, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. 90 proc. z nich weźmie udział w płatnych stażach.

Do projektu zgłoszą się  osoby zmotywowane do znalezienia pracy, pozostające bez zatrudnienia i nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, będące w wieku aktywności zawodowej, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.