Jedną z branż zgłaszającą największe zapotrzebowanie na fachowców jest w Bydgoszczy branża IT. Doświadczeni specjaliści z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami mogą liczyć na bardzo ciekawe propozycje zatrudnienia wiążące się z atrakcyjnymi warunkami płacowymi. Warto zatem skorzystać z rozwiązań mających na celu  zdobycie lub wzmocnienie kompetencji zawodowych we wspomnianym sektorze.

Deficyty w branży IT w Bydgoszczy

Jak wynika z badania Barometr zawodów przeprowadzonego w Bydgoszczy na przełomie III i IV kwartału 2016 r., w gronie zawodów deficytowych znaleźli się specjaliści IT – administratorzy stron internetowych,  projektanci i administratorzy baz danych, programiści, a także analitycy, testerzy oraz operatorzy systemów teleinformatycznych etc. Jest to grupa zawodowa, która w 2017 r. może liczyć na najwięcej ofert pracy w Bydgoszczy.

Pracodawcy stawiają jednak kandydatom na poszczególne stanowiska wymogi dotyczące stosownych kwalifikacji. Bardzo dużą bolączką bydgoskiego rynku pracy jest bowiem brak ekspertów – dotyczy to zresztą zarówno branży IT, jak i wielu innych. I nie tylko województwo kujawsko-pomorskie musi stawiać czoła niedoborom w tym obszarze – jest to problem na skalę ogólnopolską.

Szkolenia szansą dla bezrobotnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z tutejszym Powiatowym Urzędem Pracy podjęła się realizacji projektu o nazwie „Administr@tor sieci – pewna praca, lepszy start! Program mobilności ponadnarodowej”. Aby wziąć w nim udział należy:

  • być niepracującą osobą mieszczącą się w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat,
  • mieszkać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • znać język angielski na poziomie podstawowym,
  • nie być uczestnikiem kształcenia formalnego w trybie stacjonarnym,
  • nie być uczestnikiem szkoleń w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria odbywają najpierw szkolenie zawodowe z branży IT oraz z branżowego języka angielskiego, a następnie są kierowane na zawodowe dwumiesięczne staże w firmach w Holandii. Wszelakie związane z tym koszty pokrywają organizatorzy, którzy oferują ponadto kursantom pomoc w znalezieniu pracy w Bydgoszczy.

Projekt realizowany będzie do końca września 2017 r. Jest to rozwiązanie służące aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia. Współfinansowane jest ono ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.