Firmy prywatne i państwowe w Opolu narzekają często na brak odpowiednich pracowników do pracy, co blokuje ich rozwój i często uniemożliwia realizację planów rozwojowych. Praca w Opolu nie jest już towarem deficytowym i to raczej pracodawcy ubiegają się o uwagę pracownika niż na odwrót. W Opolu obecnie rekrutację prowadzi m.in. Sąd Okręgowy, który szuka specjalisty ds. inwestycji.

Charakterystyka pracy

Pracownik zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku specjalisty ds. inwestycji będzie zajmował się sprawowaniem nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, co obejmuje planowanie, rozliczanie i sprawozdawczość działań inwestycyjnych. W jego gestii będzie leżało też sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym przydzielonych obiektów sądowych tak, aby zapewnić prawidłowe ich funkcjonowanie. Będzie przeprowadzał w tych budynkach okresowe kontrole.

Na stanowisku specjalisty ds. inwestycji w Sądzie Okręgowym w Opolu kandydat będzie także przygotowywał dokumentację wstępną inwestycji i remontów, odbiór, ocenę i opinie dotyczące dokumentacji technicznej oraz przygotowywał zapytania ofertowe projektów umów i zleceń dla wykonawców, dla zamówień do kwoty 30 tys. euro. Ma on również przygotowywać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych usług oraz dostaw oraz współdziałać w ich opracowaniu i przeprowadzeniu. Specjalista ds. inwestycji będzie też prowadzić korespondencję z wykonawcami dostawcami i usługodawcami oraz opisywać faktury i wprowadzać je do systemu SAP.

Wymagania względem kandydata

Ogłoszenie o pracę dla specjalisty ds. inwestycji w Sądzie Okręgowym w Opolu pojawiło się na stronach tamtejszego Powiatowego Urzędu Pracy. Wskazano w nim dokładne wymagania względem kandydata na pracownika. Może być on osobą niepełnosprawną. Musi jednak mieć wyższe wykształcenie oraz co najmniej dwa lata doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji robót budowlanych. Kandydat na specjalistę ds. inwestycji powinien mieć uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń. Oczekuje się również od niego umiejętności stosowania prawa w praktyce, obsługi pakietu MS Office, sporządzania kosztorysów i obsługi programów do kosztorysowania „Norma”. Powinien być odpowiedzialny, samodzielny, dyspozycyjny. Oferowane przez Sąd Okręgowy w Opolu wynagrodzenie wyniesie od 2,2 do 3,5 tys. zł brutto.