W poprzednim omówiliśmy zagadnienie kompetencji międzykulturowej – czym jest, jakie są jej poziomy i dlaczego jest tak ważna w miejscu pracy. Tym razem pokażemy praktyczne sposoby, jak ją rozwijać.

 

 

Sposób 1# Nauka języków obcych

Podstawą komunikacji w środowisku wielokulturowym jest znajomość języków obcych. W biznesie, angielski niezmiennie cieszy się największą popularnością. Do pozostałych najbardziej pożądanych zalicza się język niemiecki, francuski, holenderski, włoski, hiszpański i rosyjski. Osoba, która zna języki obce, jest w stanie efektywnie komunikować się z szerszą rzeszą potencjalnych interesariuszy.

 

Sposób 2# Wymiany i staże międzynarodowe

Najlepszym sposobem na poznanie odmiennych kultur jest pobyt w innym kraju – szczególnie doświadczenie tamtejszej codzienności. Jeżeli Twoja firma posiada oddziały za granicą lub współpracuje z zagranicznymi podmiotami, rozważ wprowadzenie programów stażowych, wymian czy delegacji dla swoich pracowników. Takie doświadczenia wzbogacają nie tylko ich CV, ale także kulturę organizacyjną. Ponadto, zwiększają kreatywność zespołów oraz podnoszą prestiż organizacji.

 

Sposób 3# Kulturowe integracje

Motyw przewodni: różnorodność. Organizuj spotkania łączące jednocześnie integrację i edukację, podczas których wszyscy chętni będą prezentować specyfikę swojej kultury. Pokazy tańca, mody, przedstawienia teatralne bazujące na mitologii, wspólne gotowanie, opowieści w kręgu – co tylko podpowie Twoja kreatywność. Każdy będzie mógł w ten sposób dowiedzieć się czegoś o świecie, w którym dorastali koledzy, co przyczyni się do poszerzenia indywidualnych perspektyw. Spotkanie to z pewnością zbliży ludzi do siebie, a także wzbogaci ich wewnętrznie.

 

Sposób 4# Warsztaty rozwojowe

Powinny obejmować nie tylko przekazanie wiedzy o specyfice poszczególnych kultur, ale także mechanizmy, które stoją za powstawaniem stereotypów i uprzedzeń. Cenną umiejętnością jest zdolność do dostrzegania własnej postawy wobec obcych kultur, analizowania posiadanych przekonań i świadomego powstrzymywania się od wydawania przedwczesnych osądów. Przede wszystkim zajęcia te powinny mieć na celu stworzenie postawy otwartej na odmienność.

 

Sposób 5# Strategia wielokulturowa

Firma może podkreślać wartości związane z równością i różnorodnością w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej a także podejmowanych działaniach. Doskonale sprawdzi się tu polityka otwartych drzwi dla osób z innych krajów – na przykład prowadzenie rekrutacji na rynku międzynarodowym, nawiązywanie kontaktów z kandydatami z różnych środowisk i tworzenie EVP, które zachęci ich do współpracy. Wówczas każdy pracownik będzie miał możliwość oswajania się z różnymi kulturami poprzez bezpośredni kontakt.

 

Sposób 6# Polityka antydyskryminacyjna

Prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej może odbywać się na różne sposoby. Jednym z nich jest utworzenie działu, stanowiska lub projektu (w zależności od wielkości organizacji), którego głównym celem istnienia byłoby stanie na straży sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników oraz przeciwdziałaniu wykluczenia. Podstawą są jednak działania edukacyjne. Mogą one obejmować wskazywanie potencjalnie szkodliwych zachowań – na co i jak pracownicy powinni reagować, gdzie zgłaszać zaobserwowane problemy oraz jak rozwiązywać je samodzielnie. Dotyczy to także mobbingu.

 

Sposób 7# CSR

Strategia działań związanych z promowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu może być również skoncentrowana na współpracy z organizacjami zajmującymi się zagadnieniami międzykulturowymi. Zarówno pod kątem popularyzacji, jak i niesieniem wsparcia potrzebującym społecznościom z innych krajów. Najbardziej efektywne są działania, w które pracownicy mogą angażować się osobiście. Bliższy kontakt z przedstawicielami odrębnych kultur otwiera drzwi do wyjątkowo rozwojowych doświadczeń.