PSE, czyli Polskie Sieci Energetyczne, ma 4 oddziały w całej Polsce, przy czym jeden zlokalizowany w Radomiu u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca. Z uwagi na fakt, że radomska siedziba nie spełnia już wymogów technicznych, konieczna jest budowa kolejnej. Dzięki nowej inwestycji PSE pracę znajdzie w niej wiele osób.

Inwestycja PSE

Radni miasta Radom zdecydowali o wydzierżawieniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym bez przetargu działkę o wielkości 31 tys. mkw na okres 10 lat dział w sąsiedztwie ITM przy ul. Anny Walentynowicz, na Potkanowie. Do 2021 roku ma tu powstać zupełnie nowa, nowoczesna siedziba PSE, która zastąpi tym samym przestarzały zakład. Powierzchnia zabudowy ma wynieść około 9 tys. mkw, a budynek będzie liczył 4 kondygnacje.

W pierwszym etapie podjętej inwestycji ma zostać zmodernizowana stara siedziba firmy, która zostanie później sprzedana. Cała inwestycja ma pochłonąć minimum 15 mln zł.

Plany zwiększenia poziomu zatrudnienia w PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują w przyszłości zwiększyć liczbę pracowników. Zakład w Radomiu zatrudnia obecnie 169 osób. W nowej siedzibie ma pracować ok. 200 osób. Obecnie trwa już rekrutacja na stanowisko Kierownika Wydziału Terenowej Eksploatacji.

Pracodawca – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – poszukuje do oddziału w Radomiu wykwalifikowanej osoby, która będzie realizowała rzetelnie i terminowo wszystkie powierzone jej wydziałowi zadania. Będzie odpowiedzialna za zarządzanie podległą komórką organizacyjną i wszystkimi przydzielonymi zasobami oraz sprawowanie nadzoru nad sprawnością funkcjonowania i realizacji czynności eksploatacyjnych na majątku sieciowym. Ponadto zajmie się nadzorem zadań wykonywanych przez Zespoły Eksploatacyjne, Zespół Urządzeń Sprężarkowych oraz Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. Kierownik będzie kontrolować realizację zapisów wynikających z Regulaminu Ramowego Zespołu Eksploatacyjnego, Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych PSE SA oraz Modelu Eksploatacji Majątku Sieciowego PSE SA.

Od kandydatów na stanowisko Kierownika Wydziału Terenowej Eksploatacji w PSE w Radomiu oczekuje się wyższego technicznego wykształcenia o kierunku elektroenergetyka lub elektrotechnika, co najmniej 5-letniego stażu pracy związanego z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz  znajomości ich budowy i zasad działania. Wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego D i E dla grupy 1 i 2, znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kategorii B.