Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu realizuje program pod hasłem „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy”. Jest to szansa dla wszystkich osób bezrobotnych dla uzyskania kwalifikacji potrzebnych do podjęcia w przyszłości pracy na pożądanym stanowisku. Kto weźmie udział w programie i jakie korzyści są w nim przewidziane?

Oferta w ramach programu

Projekt „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy” zaprasza do udziału w szkoleniach certyfikowanych, które nadają uczestnikom określone kwalifikacje zawodowe oraz w trwających 6 miesięcy stażach. W przypadku udziału w stażach, stażysta otrzyma stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku za każdy miesiąc. Wśród przykładowych szkoleń zapewnianych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu znalazły się kursy z kwalifikacji wstępnej kierowców, szkolenia językowe (język angielski i niemiecki), kursy z obsługi wózków widłowych, szkolenie dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym czy szkolenia komputerowe ECDL.

Oprócz tego, wszystkie osoby zgłaszające się do programu będą mogły otrzymać profesjonalne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy na każdym etapie realizacji projektu. Mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże oraz za opiekę nad dzieckiem – zwłaszcza w przypadku osób samotnie zajmujących się wychowywaniem dziecka.

Kto i jak może wziąć udział w projekcie

PUP w Sosnowcu informuje wszystkich kandydatów zainteresowanych projektem „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy”, że aby wziąć w nim udział, należy pobrać ze strony internetowej projektu formularz elektroniczny, wypełnić go i następnie złożyć w pokoju numer 109 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 30. roku życia, które nie posiadają wykształcenia policealnego czy pomaturalnego oraz wyższego i są jednocześnie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako osoby bezrobotne. Szczególnie PUP w Sosnowcu chciałby wspomóc poprzez program szkoleń i staży osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli m.in. kobiety, osoby w wieku powyżej 50. roku życia bez względu na płeć, czy też osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy.

Nabór formularzy dotyczących wzięcia udziału w programie „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy” w Sosnowcu prowadzony jest w okresie od 21 listopada 2016 roku do 31 lipca 2017 roku.  Pozostało więc sporo czasu na podjęcie decyzji o tym, aby zmienić coś w swoim życiu i zyskać nowe kwalifikacje cenne dla potencjalnych pracodawców.