W Rzeszowie w najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony program wspierania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które zajmują się budowaniem rozwiązań Internetu Rzeczy. Program będzie realizowany przez firmę Samsung we współpracy z Politechniką Rzeszowską i Doliną Lotniczą. Na czym ma polegać?

Samsung Inkubator

Warszawa jest głównym centrum biznesowym firmy Samsung, która tym razem postanowiła zainwestować w ośrodek Samsung Inkubator w zupełnie innej lokalizacji, we wschodniej części Polski. Rzeszów jest ośrodkiem naukowym, z licznymi uczelniami wyższymi. Dlatego do budowy inkubatora firma Samsung zaprosiła Politechnikę Rzeszowską oraz Dolinę Lotniczą. Studenci Politechniki podejmują się wielu ambitnych projektów, w wyniku których powstają nowatorskie aplikacje mobilne, łaziki marsjańskie, czy liczne wynalazki, dzięki którym można zdecydowanie ułatwić normalne funkcjonowanie osobom posiadającym różne dysfunkcje i niepełnosprawności.

Samsung Inkubator stworzy dla młodych ludzi, zwłaszcza studentów i absolwentów wyższych uczelni, szerokie możliwości dalszego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy z interesującej ich dziedziny. Dzięki temu będą mogli rozwijać się zawodowo i tworzyć rozwiązania z globalnym potencjałem.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzięki budowie Samsung Inkubator w dynamicznie rozwijającej się Dolinie Lotniczej w Rzeszowie i okolicach, pracę znajdą kolejni młodzi wynalazcy. Studenci i naukowcy zyskają dzięki temu platformę komunikacji z młodymi inżynierami lotniczych fabryk i będą mogli wspólnie pracować nad cyfrowymi rozwiązaniami dla przemysłu.

Samsung Inkubator ma ułatwiać nabywanie kompetencji cyfrowych, jak i rozwijanie najbardziej obiecujących, technologicznych projektów w Polsce. Będzie to program dla start-upów, wspierany przez ekspertów firmy Samsung, której doświadczeni menadżerowie pomogą młodym firmom wypracować i wdrażać na rynku modele biznesowe. Na pewno przyczyni się to do powstawania zupełnie nowych miejsc pracy w Rzeszowie i najbliższych okolicach. Inżynierowie z R&D Institute, zaangażowani w cały projekt, podzielą się z młodymi przedsiębiorcami swoją wiedzą z zakresu tworzenia globalnych projektów.

To szansa dla rodzimych, innowacyjnych firm z Polski Wschodniej na stworzenie konkurencyjnej oferty, która dorówna sukcesom światowych marek. Do Samsung Inkubator mogą zgłaszać się osoby indywidualne oraz całe zespoły posiadające opracowaną koncepcję biznesową lub prototyp swojego produktu. Program inkubacji będzie trwał trzy miesiące, a uczestnicy będą mieli zapewnioną optymalną przestrzeń do pracy, nowoczesny sprzęt, wsparcie mentorów i doradców z różnych firm.