Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, nadchodzą zwolnienia.

Za rok  wielka reforma edukacji. Czy pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób?

Za rok  wielka reforma edukacji. Czy pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób?

ZNP obliczył, że jeśli zostanie przeprowadzona planowana reforma edukacji, pracę straci nawet 37 tys. nauczycieli, 7,5 dyrektorów i 30 tys.pracowników administracji. Prezes ZNP Stanisław Broniarz, w rozmowie z Wirtualną Polską, stwierdził iż powyższe obliczenia nie mają na celu straszenie. To przedstawienie realnego zagrożenia. Uważa również, że założenia MEN są teoretycznymi rozstrzygnięciami i okażą się zgubne.

Rewolucyjne zmiany w systemie edukacji mają wejść w życie 1 września 2017 roku. Powrócić ma ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum. Zostaną zlikwidowane gimnazja. Nauczyciele I i II klasy gimnazjum przejdą do szkół podstawowych. Nauczyciele klas III klasy staną się kadrą licealną.Przyszłoroczna reforma edukacji zakłada likwidację szkół zawodowych na rzecz szkół branżowych. Może to oznaczać kolejne zwolnienia dużej liczy nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

„Nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących, od 1 września 2017 r. z urzędu staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że np. nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej” (fragment listu minister Zalewskiej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z 24 sierpnia)

Autor: GoWork.pl