SIE
03

Praca w Straży Miejskiej w Lublinie

W Polsce występują widoczne braki w szeregach służb mundurowych, dlatego ogłaszają one coraz częściej nabór na wolne stanowiska pracy. Nie inaczej jest w przypadku Straży Miejskiej w Lublinie. Wkrótce jej szeregi powinny zostać wzbogacone nowymi funkcjonariuszami. Kogo szuka lubelska Straż Miejska i kto ma największe szanse na podjęcie takiego zatrudnienia?

Wakat dla 6 osób

Straż Miejska w Lublinie przygotowała oferty pracy dla nowych funkcjonariuszy. Chce w najbliższym czasie zatrudnić sześć osób do pracy w charakterze mundurowych, wykonujących działania prewencyjne. Praca w Straży Miejskiej w Lublinie będzie wykonywana na ulicach miast, w różnych godzinach, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie tłumaczy, że owe 6 wakatów ma stanowić uzupełnienie składu jednostki, która cierpi na deficyt kadrowy, w związku ze wcześniejszymi odejściami funkcjonariuszy. Nabór pracowników do pracy w Straży Miejskiej w Lublinie trwał do 4 maja 2017 roku.

Wymagania dla przyszłych strażników

Strażnik Miejski powinien odznaczać się nieposzlakowaną opinią i być sprawny fizycznie. W Lublinie oferty pracy dla strażników miejskich wskazują, że kandydat na to stanowisko powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie i ukończony 21 rok życia. Musi odznaczać się dobrym stanem zdrowia i czystą kartoteką – wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Czterostopniowa rekrutacja

Nie wystarczyło złożyć CV i list motywacyjny, aby podpisać umowę o pracę z lubelską Strażą Miejską. Kandydatów na takie stanowiska pracy czekał aż czterostopniowy proces rekrutacji. W pierwszej kolejności ze wszystkich złożonych aplikacji były wybierane te, które spełniają wymogi formalne.

Po wstępnej selekcji CV kandydatów, wybrane osoby zostały zaproszone do uczestnictwa w testach sprawnościowych oraz w testach z wiedzy o między innymi samorządzie, ustawie o strażach gminnych oraz wiedzy o przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Ostatnim, czwartym etapem rekrutacji, jest rozmowa rekrutacyjna. Ostatecznie kandydaci mogą zostać zatrudnieni i wejdą w szeregi Straży Miejskiej w Lublinie pod koniec maja, a nowi funkcjonariusze już w mundurach wyjdą na ulice i zaczną wykonywać swoje nowe obowiązki zawodowe w czerwcu. Mają oni pełnić służbę patrolową.

Nowo zatrudniony funkcjonariusz Straży Miejskiej w Lublinie może liczyć na początek wyłącznie na płacę minimalną, która w 2017 roku w Polsce wynosi 2000 zł brutto.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.