Każda z osób prowadzących proces rekrutacyjny chce dokonać najlepszego wyboru przyszłego pracownika, tylko jak to zrobić!? Oczywiście całość procesu warto rozpocząć od stworzenia strategii zatrudnienia oraz dobrego planowania procesu rekrutacji. Kiedy już przygotujemy podstawy, pora skupić się na najważniejszym elemencie, jakim jest rozmowa twarzą w twarz z kandydatami. Poznaj zatem typy rozmów rekrutacyjnych i zdecyduj, który z nich wybrać!

 

 

Czym jest rozmowa rekrutacyjna rekrutacyjny?

Rozmowę rekrutacyjną można zdefiniować jako dwukierunkową komunikację między kandydatem, a rekruterem wykorzystywaną w procesie oceny i selekcji, przeprowadzaną w celu zatrudnienia. Pomaga ona uzyskać niezbędne informacje dotyczące doświadczenia, umiejętności i wiedzy osoby aplikującej, wymaganych na danym stanowisku pracy oraz zweryfikować dopasowanie jej do rytmu zespołu i kultury organizacyjnej firmy. Zapewnia ona także możliwość dostarczenia kandydatowi niezbędnych informacji na temat organizacji, jej wartości, misji i stylu zarządzania oraz przyszłych warunków pracy.

Poznaj 6 typów rozmów rekrutacyjnych:

Wywiad swobodny

Swoboda– jest to luźna rozmowa, w której zadawane są dość ogólne pytania biograficzne lub te związane z planami czy celami zawodowymi na przyszłość. Rekruter oddaje większą inicjatywę kandydatowi, który ma możliwość wypowiedzi bez żadnych ograniczeń. Wywiad ten jest pomocny szczególnie, gdy chcemy pomóc kandydatowi się otworzyć i nieco uspokoić nerwy i pozwala nieco lepiej go poznać.

 

 

 

Wywiad stresujący

Stres– jest to celowa próba wytworzenia napięcia i nacisku w celu zaobserwowania, jak kandydat reaguje na stres i presję. Rekruter wybija kandydata z rytmu, przerywając mu w trakcie udzielenia odpowiedzi, krytykując jego opinię, zadając pytania w krótkich odstępach czasu i milcząc przez zbyt długi okres. Tego rodzaju rozmowa jest przeprowadzana tylko po to, aby dowiedzieć się, jak kandydat zachowuje się w naprawdę trudnej sytuacji.

 

 

Wywiad ustrukturyzowany

Struktura– to rozmowa, w której trakcie padają wcześniej jasno określone pytania ogólne i rozluźniające dla zbudowania relacji, następnie specyficzne dla danego pracodawcy, pozwalające ocenić kompetencje kandydata. Kolejnym etapem jest przedstawienie kandydatowi firmy i jej kultury oraz specyfiki danego stanowiska. Ważnym elementem jest również udzielenie odpowiedzi ze strony rekrutera na pytania kandydata.

 

 

Wywiad behawioralny

Zachowania– podczas tego rodzaju wywiadów kandydat jest pytany o opisanie swoich reakcji i zachowań w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji w przeszłości. Taka rozmowa jest bardzo intensywna i angażująca dla obu stron procesu, ponieważ pytania bazują na prawdziwym życiu firmy i mogą być stale pogłębiane przez rekrutera, co wymusza szczere odpowiedzi na kandydacie. Do realizacji tego typu wywiadu może posłużyć nam metoda S.T.A.R., która doskonale sprawdza się w ocenie zachowań w poszczególnych (często trudnych) sytuacjach.

 

 

Wywiad kompetencyjny

Umiejętności– to wywiad, oparty na weryfikacji konkretnych kompetencji kandydata w odniesieniu do działań z jego przeszłości oraz rozważaniach nad ich konsekwencjami. Dzięki takiej strukturze pytań możemy wyciągnąć wnioski przewidujące postępowanie kandydata w przyszłości.

 

 

 

Wywiad typy Case Study

Zadania– jest to wymuszona sytuacja, w której kandydat musi rozwiązać otrzymane zadanie, mające na celu weryfikację jego postępowania w przyszłej pracy. W zależności od specyfiki stanowiska może to być scenka odgrywana z rekruterem np. sprzedażowa lub obsługowa, zadanie księgowe lub płacowe, zadanie weryfikujące umiejętności techniczne i kreatywność kandydata.

 

 

 

Zachęcamy Was do sprawdzenia w praktyce wymienionych wyżej wywiadów dla lepszego ich poznania. Ponadto warto pamiętać, że podczas jednej rozmowy rekrutacyjnej możemy śmiało połączyć kilka wywiadów np. kompetencyjny, behawioralny i typ case study. Pozwoli to zbadać pełne spektrum zachowań, kompetencji i umiejętności kandydata w odniesieniu do przyszłych warunków pracy, tak aby cały proces zakończył się najlepszym wyborem dla Waszej organizacji.