Odpowiedzialność materialna na rzecz firmy za poniesione szkody to odwieczny problem, który wciąż spędza nam sen z powiek. W momencie, gdy podejmujesz nową pracę, pewnie nie do końca skupiasz się na tym aspekcie, jednak jest on bardzo ważny. Zwróć na to uwagę.

Zniszczenie służbowego sprzętu-odpowiedzialność za mienie powierzone

Jeśli pracodawca powierzył nam sprzęt, który ma posłużyć wyłącznie jako narzędzie pracy, a pracownik go zniszczył lub utracił, niestety ma obowiązek naprawienia tej szkody w pełnej wysokości.  

 

Zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy pracownik odpowiada do pełnej wysokości za szkody powstałe w mieniu, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

 

Pracownik oczywiście może uchylić się od odpowiedzialności, ale tylko w przypadku gdy wykaże on, że sprzęt, który został mu powierzony, uległ uszkodzeniu z przyczyn od niego niezależnych. Również w przypadku, jeśli pracodawca nie zapewnił warunków, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie sprzętu lub zabezpieczenia go, wówczas pracownik jest zwolniony z obowiązku pokrycia kosztów w momencie, gdy sprzęt ulegnie uszkodzeniu.

Pracodawca musi wykazać winę pracownika

Zanim jednak dojdzie do sytuacji, w której będziesz musiał ponieść odpowiedzialność, upewnij się, że pracodawca jest w stanie udowodnić Twoją winę i ustalił wysokość szkody. Nie chodzi nam oczywiście o wykorzystywanie tego aspektu, wszak istnieje zapewne wiele sposobów na to, aby wymigać się od odpowiedzialności. Chodzi przede wszystkim o to, że ten aspekt idealnie sprawdzi się w przypadku osób, które zostały osądzone w sposób niesprawiedliwy, a pracodawca raczej nie wierzy w jego stanowisko w tej konkretnej sprawie. Jeśli jednak pracodawca nie jest w stanie wykazać w wystarczający sposób, że wina leży w stu procentach po stronie pracownika, to ten z kolei nie ma obowiązku naprawienia szkody. Pamiętajmy, żeby przede wszystkim dochodzić swoich praw, a przy okazji jest to znakomita okazja, żeby nauczyć się czegoś bardzo wartościowego, co przyda Ci się w życiu.

W jaki sposób ustala się wartość powierzonego sprzętu?

Nie ma co do tego określonych reguł, ale można pomocniczo kierować się cenami rynkowymi, jak na przykład sprawdzić, w jakiej cenie jest sprzęt o tych samych parametrach. Użyteczne mogą stać się programy do porównywania cen w różnych sklepach internetowych.

Odpowiedzialność ponosi każdy osobno

W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, ponoszą oni odpowiedzialność stosownie do swojej winy. Z kolei, jeśli nie da się ustalić takich proporcji, wówczas pracodawca może zarządzić, iż każdy z pracowników odpowiada w takim samym procencie.

 

Pamiętajmy, żeby w każdej sytuacji dochodzić swoich praw, jeśli tylko uważamy, że ktoś osądził nas niesprawiedliwie. Często zdarza się tak, że nie wiemy jak się bronić, ponieważ nie znamy prawa pracy. Dlatego też przedstawiliśmy kilka praktycznych informacji, które na pewno poszerzą Twoją wiedzę i pomogą w przypadku, gdy w Twoim otoczeniu pojawi się problem odpowiedzialności materialnej na rzecz firmy za poniesione szkody.

 

A czy Ty spotkałeś się z taką sytuacją w pracy? Może zostałeś niesprawiedliwie osądzony o coś, czego nie zrobiłeś? Opowiedz nam o tym!