SIE
25

Ponad 500 mln zł na walkę z bezrobociem we Wrocławiu

Sytuacja na rynku pracy na Dolnym Śląsku i w samym Wrocławiu w ostatnim czasie jest bardzo dobra, a poziom bezrobocia rejestrowanego maleje. Liczba osób pozostających bez pracy na Dolnym Śląsku może się jeszcze zmniejszyć za sprawą wysokich środków finansowych, jakie przeznaczono na przeciwdziałanie bezrobociu w regionie.

Sytuacja na rynku pracy we Wrocławiu

Biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego podało, że w marcu 2017 roku stopa bezrobocia w województwie wynosiła 7,3 proc., a we Wrocławiu 3 proc. Najwyższe bezrobocie w regionie występowało w powiatach wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim i kłodzkim – w okolicy 15 proc. W samym Wrocławiu pracy nie brakuje, a 3 proc. bezrobocie wskazuje, że raczej nie pracują ci, którzy tej pracy nie chcą i jej nie szukają. Rynek pracy zamienił się tu w rynek pracownika, a nie pracodawcy. To kandydaci do pracy mają przywilej stawiania dzisiaj warunków swojego zatrudnienia i przebierania w ofertach.

Mimo to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu nie ustaje w podejmowaniu działań mających na celu jeszcze większe ograniczenie bezrobocia, nie tylko w stolicy, ale może przede wszystkim w powiatach, gdzie prac wyraźnie brakuje.

Na co przeznaczone zostaną środki z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

Pula 510 mln zł, którą dysponuje na przeciwdziałanie bezrobociu w regionie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pochodzi przede wszystkim z zasobów funduszy unijnych. Przeważnie są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PO WER finansowany jest zaś z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te w dużej mierze mają zostać przeznaczone na wypłacenie określonym beneficjentom dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Dotacje mają wynieść nawet 23 tys. zł na start, a później młody przedsiębiorca będzie mógł otrzymać kolejne 18 tys. zł na pierwszy rok swojej działalności. Dzięki takiej formie wsparcia na Dolnym Śląsku do końca 2023 roku może powstać nawet 5 tys. nowych firm.

W kwietniu zarząd województwa dolnośląskiego najpewniej podejmie decyzję o przyjęciu Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok, co pozwoli na uruchomienie środków dla dolnośląskiego rynku pracy.

Oprócz dotacji na własną firmę, z puli ponad 500 mln zł zostaną pokryte koszty kursów, szkoleń czy pożyczek na założenie przedsiębiorstwa. Dotowane będą osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc między innymi kobiety, które będą chciały wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.