Łódź prężnie się rozwija pod kątem gospodarczym. Na terenie miasta powstają nowe fabryki i zakłady produkcyjne, w których pracę znajdują mieszkańcy miasta i całego powiatu. Dzięki temu bezrobocie w Łodzi w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdecydowanie maleje. Obecnie pojawiła się informacja o utworzeniu kolejnych miejsc pracy w Łodzi, w fabryce Emerson.

Bezrobocie w regionie łódzkim

Urząd Miasta Łódź informuje o stanie bezrobocia na dzień 14 kwietnia 2017 roku. Liczba zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Łodzi bezrobotnych w tym okresie wynosiła 26 870 osób, co oznacza spadek tydzień do tygodnia o 175 osób. Z kolei Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, według którego stopa bezrobocia dla Łodzi na koniec lutego 2017 roku wynosiła 7,9 proc. W porównaniu z około 8,5 proc. bezrobocia średnio dla Polski, jest to bardzo dobry wynik.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi nie ustaje w organizowaniu aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu. Bezrobotni mogą wziąć udział w szkoleniach, w ramach bonu szkoleniowego, w pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażach w ramach bonu stażowego oraz w podjąć się prac społecznie użytecznych.

Dzięki rozwojowi gospodarczemu miasta pojawiają się zupełnie nowe oferty pracy w Łodzi, które bez wątpienia przyczynią się do zredukowania poziomu bezrobocia.

Rozbudowa fabryki Emerson

Przy ulicy Kurczaki w Łodzi rozbudowano istniejącą od ponad 20 lat (dokładnie od 1996 roku) fabrykę marki Emerson. Będzie ona największą z siedmiu zakładów należących do tego koncernu w całej Europie. W Łodzi Emerson dotychczas zatrudniał ponad 400 osób, a kolejna inwestycja stworzy nowe oferty pracy dla mieszkańców.

Emerson jest firmą zajmującą się produkcją przemysłową zaworów ASCO. Swoją główną siedzibę posiada ona w St. Louis w stanie Missouri w USA i jest globalnym liderem dostarczającym technologię i inżynierię klientom z rynku przemysłowego i konsumenckiego w skali całego świata.

Pierwotnie swoją produkcję na terenie Polski Emerson prowadził w dawnym budynku technicznym POLMO, który został zaadaptowany na cele produkcyjne, a następnie rozbudowany, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na powierzchnię produkcyjną tego koncernu. Po kolejnych przebudowach zyskał łącznie 7 tys. mkw. powierzchni, a po ostatniej rozbudowie powiększył się o kolejne 6,5 tys. mkw. Rozbudowa fabryki Emerson pochłonęła znaczną pulę środków w wysokości około 20 mln zł.

Wraz z podwojeniem powierzchni produkcyjnej fabryki, Emerson ma w planach zwiększenie zatrudnienia, co potwierdza Dyrektor operacyjny łódzkiego zakładu Emersona Dariusz Grabowski. Nie wiadomo jeszcze, ilu nowych pracowników z Łodzi znajdzie pracę w fabryce Emerson, ponieważ będzie to ściśle uzależnione od wzrostu zamówień od klientów.