Nowoczesne drapacze chmur na tle nieba - widok z oddolnej perspektywy.

Niektóre firmy rozwijają się znacznie prężniej niż pozostałe. Poziom motywacji i zaangażowania zatrudnionych w nich osób plasuje się na wysokim poziomie. Przychodzą do pracy nie tylko po to, by zrobić swoje i wrócić do domu – do realizacji zadań podchodzą z pasją i entuzjazmem. Co takiego wyróżnia te organizacje na tle współczesnego rynku? Odpowiedzią na to pytanie jest jasno zdefiniowana, spójna i autentyczna misja.

 

Misja firmy – co to jest?

Skonkretyzowany, spisany i – co najważniejsze – realizowany w praktyce opis charakterystycznych celów przedsiębiorstwa. Korespondują one ze strategią brandingową.

Misja wyznacza kierunek rozwoju. Obejmuje także działania obecnie podejmowane. Subtelnie nawiązuje do potrzeb odbiorców, także tych niewypowiedzianych. Na jej podstawie budowany jest wizerunek i strategia komunikacja marki, w tym także marki pracodawcy. Odzwierciedla unikalny zestaw wartości, który wyróżnia firmę na tle innych organizacji.

 

Siła napędowa rozwoju organizacji

Jeżeli firmy mają jasno określoną misję i dążą do realizacji określonego w niej celu, to wówczas 85% z nich odnotowuje istotny wzrost zysków. Natomiast jeżeli firmy nie określają swojej misji i nie dążą do jej realizacji, to 42% z nich odnotowuje spadek przychodów. Polska znajduje się wśród 5 państw z największym udziałem firm zorientowanych na misję – jest to aż 48% wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto, misja koreluje z poczuciem bycia spełnionym w swojej pracy na poziomie wyższym o 64%. Dane te pochodzą z raportu przygotowanego przez Linkedin we współpracy z firmą Imperative.

 

Misja firmy a employer branding

Misja działa tylko wtedy, kiedy jest autentyczna, a pracownicy utożsamiają się z nią. Podobnie jak wartości, misja przyciąga określone osoby, które chcą przyłączyć się do realizowania wartościowego celu. Dlatego warto komunikować ją w procesach rekrutacyjnych. W tym celu możesz zamieścić jej opis w treści ogłoszenia.

Podczas rekrutacji pytaj kandydatów, co jest dla nich najważniejsze w miejscu pracy, co ich najbardziej motywuje. W ten sposób dowiesz się, czy Wasze cele się pokrywają. Autentyczna komunikacja misji pomaga zatrzymać pracowników w firmie na dłużej poprzez zwiększanie zaangażowania i motywacji. Tworzy doskonałą przestrzeń do rozwoju motywacji wewnętrznej.

Nie bez znaczenia jest też postawa liderów. Ich sposób zarządzania powinien być egzemplifikacją sposobu postępowania dla reszty pracowników. Powinni inspirować i motywować ich do działania na rzecz wspólnego celu.

 

Jak rozpisać misję firmy

W kontekście employer brandingu, misja powinna brzmieć tak, żeby oddziaływała pozytywnie na motywację pracowników i zainteresowanie kandydatów. Postaw na prostą formułę, która pobudzi wyobraźnię odbiorców, jednocześnie dbając o spójność zarówno w kontekście marki konsumenckiej, jak i marki pracodawcy.

Zdaniem profesora Krzysztofa Obłója, konstrukcja misji powinna spełniać poniższe 3 wymogi:

1# Odnosi się do przyszłości

2# Mieści w sobie upragniony cel

3# Jest możliwa do realizacji

Dzięki uwzględnieniu powyższych czynników, z czasem będziesz w stanie sprawdzić, czy działania podejmowane w Twojej firmie przybliżyły Cię do celu, czy też wymagane są pewne korekty w obranej strategii.

Profesor Józef Penc, autor licznych publikacji z zakresu ekonomii, wymienia 6 poniższych elementów, które jego zdaniem warto przeanalizować przystępując do formułowania misji:

1# Historia firmy i przyczyny jej powstania

2# Aktualne cele

3# Preferencje interesariuszy

4# Otoczenie rynkowe

5# Zgromadzone zasoby

6# Kompetencje, które wyróżniają firmę na tle innych

Po zgromadzeniu danych z powyższego punktu, możesz przystąpić do tworzenia opisu misji organizacji, bazując na 3 pytaniach:

1# Czym zajmuje się Twoja firma?

2# W jaki sposób to robi?

3# Jaki jest cel tych działań?

Misja firmy – przykłady

Google

„Naszą misją jest uporządkowanie światowych zasobów informacji tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne dla każdego.”

Apple

„Otaczamy się niezwykłymi ludźmi, aby osiągać niezwykłe rezultaty.

Stanowimy mozaikę wizjonerów i twórców, którzy nieustannie udoskonalają nasze produkty i metody działania. Pomagamy innym robić to, co uwielbiają. Na nowe sposoby. Jesteśmy innowacyjni, bo wierzymy, że warto dawać z siebie wszystko oraz wzajemnie się w tym wspierać. I wiemy, że ucząc się od innych pracowników Apple, uczymy się od najlepszych.”

Microsoft

„Pomoc innym w osiąganiu celów. Naszą misją jest zwiększenie możliwości rozwoju każdego człowieka i każdej organizacji na świecie.”

 

Źródła:

Imperative | Apple | Google | Microsoft

Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii (Józef Penc, 2001)

Zarządzanie strategiczne (Krzysztof Obłój, 2007)