Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na staże dla osób młodych. W takiej grupie wiekowej istnieje poważny problem bezrobocia. Młodzi nie posiadają doświadczenia zawodowego, które jest wysoko cenione przez pracodawców, dlatego mają mniejsze szanse na zatrudnienie. Może się to zmienić za sprawą odbycia półrocznego stażu.

O programie

PUP w Rudzie Śląskiej oferuje 6-miesięczne staże, które pozwolą na zdobycie doświadczenia zawodowego i sprawdzenia zgromadzonej dotychczas wiedzy teoretycznej w praktyce. Staże nie są wolontariatem, a stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości blisko 1000 zł miesięcznie.

Za każde przepracowane 30 dni na pracownik uzyskuje prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego, z których może skorzystać w terminie ustalonym z organizatorem stażu – pracodawcą.

Staże w Rudzie Śląskiej są realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)”. Jest on współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Dla kogo program stażowy?

W projekcie pod hasłem „Masz Powera – Idź po staż” mogą wziąć udział osoby młode, zarejestrowane w rudzkim urzędzie pracy. Powinni być to aktywni bezrobotni, w wieku od 18 do 29 lat, którzy chcą zmienić swoje życie zawodowe. Mają oni realne szanse na atrakcyjny staż w Rudzie Śląskiej, pozwalających na zgromadzenie bezcennych doświadczeń, które uczynią z nich wartościowych pracowników w oczach potencjalnych chlebodawców.

Osoby zdecydowane na uczestnictwo w programie powinny zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej i zapytać swojego doradcę o możliwość wzięcia udziału w stażach. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, należy pospieszyć się z podjęciem decyzji. PUP  w Rudzie Śląskiej znajduje się przy ulicy Ballestremów 16.

Co dalej po stażu?

Staż w danej firmie może otworzyć młodym ludziom drzwi do kariery zawodowej. Staje się okazją dla sprawdzenia w praktyce tego, czego nauczyli się w szkołach średnich, technikach czy nawet na studiach wyższych. Problemem dla polskiej edukacji jest niedostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy. Posadę znajdują dziś tylko te osoby, które chcą się uczyć i nie obawiają się podejmowania nowych wyzwań. Staże mogą stać się przepustką do uzyskania stałego zatrudnienia, jeśli nie u tego samego pracodawcy, to u innego.