Warszawa posiada ogromny rynek pracy, na którym szybko można znaleźć zatrudnienie w zawodzie. W niektórych profesjach występuje jednak nadwyżka chętnych nad liczbą ofert. W jakich branżach zatem zdecydowanie najłatwiej szukać pracy?

Barometr zawodów

W większości polskich miast co roku przeprowadzane jest badanie mające na celu wykazanie, które zawody są najbardziej poszukiwane przez pracodawców, a w których najciężej o wolne miejsca w firmach. W badaniu „Barometr zawodów” wyniki podzielone są na trzy grupy: zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. W grupie wyników zawodów deficytowych znajdują się profesje, w których nie powinno być żadnych problemu ze znalezieniem pracy. Zrównoważone zawody to takie, w których liczba ofert pracy zasadniczo odpowiada liczbie chętnych do podjęcia takiego zatrudnienia. Analogicznie – profesje nadwyżkowe obejmują zawody, w których jest więcej kandydatów na pracowników niż wakatów, dlatego znalezienie pracy może być bardzo trudne.

Deficytowe zawody w Warszawie

Niezmiennie w grupie zawodów deficytowych w Warszawie znajdują się informatycy i programiści. W grupie tej wymienia się także web developerów, testerów aplikacji internetowych i mobilnych czy grafików komputerowych. Nie jest istotne przy tym formalne wykształcenie, ale realne umiejętności pracy przy komputerze prezentowane przez kandydata. Pasja i ciągłe samodoskonalenie przynoszą takim osobom wiele interesujących i dobrze płatnych ofert pracy.

Kolejnym zawodem, w którym wciąż brakuje pracowników, jest profesja cukiernika. Również piekarze mogą liczyć na szybkie znalezienie pracy. W Warszawie zauważalny jest trend poszukiwania pracowników- fachowców, którzy nie muszą mieć ukończonych studiów, a wystarczającą podstawą do podjęcia pracy będzie świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, technicznej lub kursów kwalifikacyjnych, pozwalających na wykonywanie konkretnych prac. Dlatego z jednej strony w stolicy bez problemu zatrudnienie znajdą także fryzjerzy, styliści, zawodowi kierowcy, w tym kierowcy autobusów z kwalifikacjami do przewożenia ludzi, listonosze, kurierzy, pracownicy poczty, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych, ratownicy medyczni.

Z drugiej strony poszukiwani są także lekarze określonych specjalizacji, m.in. geriatrzy czy anestezjolodzy, których brakuje w większości regionów w Polsce. Praca czeka w Warszawie na nauczycieli przedszkolnych, sekretarki i asystentów czy kierowników budowy z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania takiego zawodu.