WRZ
01

Jak znaleźć pracę bez doświadczenia w Częstochowie?

Sukces na rynku pracy jest uzależniony od wielu czynników. Jednym z nich jest doświadczenie zawodowe. Jego brak bywa poważną przeszkodą, ale wcale nie przekreśla szans na znalezienie zatrudnienia. Trzeba tylko pamiętać o kilku ważnych kwestiach oraz wykazać się cierpliwością i konsekwencją w działaniu.

Co mówią statystyki?

Częstochowa jest miastem o stosunkowo niskim wskaźniku bezrobocia – kształtuje się on na poziomie 6,5 proc. Dowodzi to tego, że sytuacja na lokalnym rynku pracy nie jest zła, aczkolwiek niektóre grupy mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Wśród nich znajdują się osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego. Na przeszło 12000 osób, które na koniec lutego 2017 r. były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, nieco ponad 2400 stanowili ludzie nie posiadający doświadczenia zawodowego. Ich odsetek realnie jest większy – trzeba bowiem pamiętać, iż nie wszyscy mieszkańcy Częstochowy mający kłopot ze zdobyciem posady rejestrują się w pośredniaku.

Dobre CV to podstawa!

Nie da się ukryć, iż najwięcej ofert pracy w Częstochowie jest adresowanych do osób doświadczonych i z odpowiednimi umiejętnościami. Co jednak mają zrobić ci, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy? Powinni oni zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw, a najlepiej zacząć od napisania dobrego CV. Co to znaczy? Tworząc życiorys na potrzeby procesu rekrutacyjnego, należy zadbać o to, by wyróżniał się on na tle dziesiątek czy setek podań trafiających do pracodawców. Istotną rolę odgrywają tutaj zarówno oprawa graficzna i przejrzysty układ etc., jak i zawartość. Nie chodzi o to, aby w CV zamieszczać wszystko, co się da, ale to, co zainteresuje przyszłego pracodawcę. Osobom bez doświadczenia zaleca się, by w swych życiorysach największy nacisk położyły na umiejętności praktyczne zdobyte np. podczas praktyk i staży.

Cenne wskazówki

Ponadto ludziom bez doświadczenia szukającym pracy w Częstochowie przydadzą się poniższe wskazówki:

  • wysyłanie CV do jak największej liczby firm nie zwiększa szans na zlezienie zatrudnienia – najlepiej stawiać na te firmy, w których naprawdę chcę się pracować,
  • znajomość języków obcych jest w oczach pracodawców ogromnym atutem,
  • inicjatywa jest w cenie – warto zatem aktywnie działać w kołach studenckich, uczestniczyć przy realizacji różnego rodzaju projektów, angażować się w wolontariat, podejmować prace dorywcze i sezonowe itp.,
  • chęć rozwijania się i zdobywania nowych umiejętności jest pozytywnie postrzegana przez pracodawców,
  • elastyczność na współczesnym rynku pracy to konieczność – nie zawsze da się zdobyć pracę w wyuczonym zawodzie.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.