SIE
12

Jak Zabrze uporało się z bezrobociem?

Około 20 lat temu Zabrze znalazło się na skraju upadku, z uwagi na zamknięcie kopalni. To miasto z zagłębia śląskiego utrzymywało się przede wszystkim dzięki gospodarce opartej głównie na węglu. Jej likwidacja spowodowała, że wielu mieszkańców znalazło się na bezrobociu, bez środków do życia. Niemniej miastu udało się wyjść na przysłowiową „prostą”.

23 proc. bezrobocia

Mniej więcej dwie dekady temu po zamknięciu zabrzańskiej kopalni bezrobocie w Zabrzu sięgnęło granicy 23 proc. Jeszcze w 2006 roku utrzymywało się na poziomie ponad 21 proc., podczas gdy średnia dla kraju wynosiła 18 proc. W grudniu 2008 roku wynosiło już zaledwie 9,3 proc., a od 2009 do 2015 roku oscylowało w granicach od 11 do 15 proc. Obecnie sytuacja na rynku pracy w Zabrzu jest znacznie lepsza. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2017 roku bezrobocie w Zabrzu wynosiło 7,2 proc. Było zatem niższe niż średnia dla kraju wynosząca 7,7 proc.

Zabrze może być dla innych miast wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o walkę z bezrobociem. Dwie dekady temu pozamykano tam prawie wszystkie kopalnie, przez co zwolnieni zostali nie tylko górnicy, ale trudności przeżywały także wszystkie zakłady obsługujące przemysł ciężki oraz przedsiębiorstwa powiązane z tymi branżami. Pokłady węgla były na wykończeniu, o czym wiedziano jeszcze przed zmianą ustrojową w 1989 roku. Wiedza ta jednak nie została właściwie wykorzystana, przez co kopalnie upadły. Pomimo utraty przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miejsca zatrudnienia zapewniło im inne zajęcie.

Praca dla Zabrza

Kilka lat po upadku kopalń i dużych zakładów w Zabrzu mieszkańcy znajdowali się w trudnym położeniu. Pracy było mało i to dla nielicznych specjalistów. Z czasem jednak dużym przedsiębiorstwom udało się przystosować do reguł rynkowych, a w Zabrzu otwarto pierwszą w Polsce prywatną kopalnię węgla kamiennego. Rozwijała się i nadal rozwija w mieście mała i średnia przedsiębiorczość.

W czym tkwi sukces Zabrza? W świetnie przygotowanych kadrach, zapleczu technicznym i doświadczeniu pracowników. Nie bez znaczenia jest też duża motywacja i chęć do pracy. Dziś w gospodarce Zabrza przeważa prężnie działający, silny przemysł chemiczny, budowlany, elektromaszynowy, spożywczy i usługowy. Mieszkańcy nie narzekają na brak pracy, która wcześniej czy później znajduje się dla każdego chętnego. Miasta, które obecnie walczą z wysokim bezrobociem, m.in. Konin czy Szydłowiec, powinny wzorować się na historii zabrzańskiej walki o lepszy byt dla wszystkich Zabrzan.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.