W poszukiwaniu pracy bezrobotni uciekają się do różnych źródeł ofert zatrudnienia. W 2016 roku po raz kolejny w Kielcach urzędnicy namawiali do skorzystania z Internetowej Giełdy Pracy, na której można znaleźć zatrudnienie nie tylko w samych Kielcach. Oferty pracy pojawiają się w całym regionie, a także mogą dotyczyć stanowisk pracy poza Polską.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach poleca

We wrześniu 2016 roku na Internetowej Giełdzie Pracy można było znaleźć ponad 5 tys. ofert pracy w kraju i za granicą. Dlatego Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach namawiał wszystkie osoby poszukujące pracy do szukania zatrudnienia właśnie za jej pośrednictwem.

W dniach od 19 do 21 września 2016 roku odbyła się XIII edycja Internetowej Giełdy Pracy. Sieć internetowa jest niezgłębioną skarbnicą wiedzy o ofertach pracy w Kielcach i w każdym innym mieście w Polsce. Można tu znaleźć pracę w wielu różnych zawodach, także dla osób bez wykształcenia i doświadczenia. Przez trzy dni w Kielcach we wrześniu 2016 roku można było skorzystać z porad ekspertów w dziedzinie zatrudnienia.

Wzięcie udziału w ubiegłorocznej edycji Internetowej Giełdy Pracy wymagało wejścia na stronę www.gielda.wup.kielce.pl. Była ona organizowana wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. To inicjatywa otwarta dla wszystkich kandydatów, bez względu na miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Mogli z niej skorzystać również przedsiębiorcy, firmy i instytucje, które miały szansę opublikowania swojej oferty pracy w Kielcach i w innych miejscach w Polsce oraz znalezienia odpowiednich pracowników.

Oferty pracy w internecie, z których korzystali m.in. bezrobotni w Kielcach, były na bieżąco aktualizowane w obrębie Internetowej Giełdy Pracy.

Pomoc urzędników

Urzędnicy zapewniali profesjonalne doradztwo zawodowe i psychologiczne, sprawdzali nadsyłane przez internautów życiorysy i listy motywacyjne. Nanosili poprawki i uwagi, które mogły nawet niekiedy zadecydować o przyjęciu do pracy czy odrzuceniu kandydatury danego pracownika.

Nawet osoby, które nie posiadają w swoim domu dostępu do internetu lub nie wiedzą, jak się po nim sprawnie poruszać, mogły skorzystać z pomocy w siedzibach miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy w Kielcach, w specjalnie do tego celu przygotowanych salach komputerowych.

Popularność Internetowej Giełdy Pracy organizowanej przez WUP w Kielcach cały czas wzrasta – jest coraz więcej pracodawców zgłaszających na nią swoje oferty pracy. W ciągu trzech dni giełdę „odwiedziło” w sieci internetowej ponad 11 tys. użytkowników.