Radom znajduje się w drugiej dziesiątce największych polskich miast. Przez dość długi czas borykał się z problemem bardzo wysokiego bezrobocie, niemniej od pewnego czasu sytuacja zmienia się i zmierza w jak najbardziej pozytywnym kierunku – zwłaszcza że dużo się ostatnio mówi o planowanych w Radomiu inwestycjach, dzięki którym z pewnością przybędzie tu nowych miejsc pracy.

Największy kryzys na radomskim rynku pracy przyniósł 2003 r.

Przez szereg lat Radom utrzymywał mocną pozycję w niechlubnym rankingu polskich miast o bardzo wysokiej stopie rejestrowanego bezrobocia. Zdecydowanie najbardziej kryzysowy był 2003 r., kiedy wskaźnik ten sięgnął aż 29 proc. – w radomskich urzędach pracy zarejestrowanych było niemalże 50000 osób. Na walkę z bezrobociem i wdrażanie aktywnych form przeciwdziałania temu zjawisku przeznaczono ogromne środki, w 2016 r. było to niemalże 60 mln zł – priorytetem stało się doprowadzenie do sytuacji, by praca w Radomiu nie była przywilejem, bez zatrudnienia pozostawał średnio co czwarty mieszkaniec.

Co wpłynęło na poprawę sytuacji?

Podjęte działania przyniosły znakomite efekty. Co dokładnie pomogło? Wskazuje się takie rozwiązania jak m.in.:

  • wparcie w postaci dotacji z Unii Europejskiej,
  • specjalne programy dla inwestorów wprowadzone przez samorządy miejski i powiatowy,
  • zwolnienia dla przedsiębiorców z lokalnych podatków,
  • rozwój strefy ekonomicznej.

Wszystko to spowodowało wyraźną poprawę koniunktury. Wzrosło przy tym zainteresowanie poniższymi formami aktywizowania bezrobotnych:

  • dotacje dla osób pragnących uruchomić własną działalność gospodarczą,
  • staże,
  • szkolenia – indywidualne oraz grupowe,
  • refundacja kosztów zatrudnienia pracownika.

Dobry kierunek zmian

Sytuacja na koniec czerwca 2016 r. przedstawiała się tak, że bez pracy w Radomiu oficjalnie pozostawało  15799 osób, z czego niemalże połowę – 7693 zarejestrowanych – stanowiły kobiety. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. liczba zarejestrowanych w Radomiu bezrobotnych zmniejszyła się o 9,3 proc. W grudniu 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowanych było 26627 osób.

Pracodawcy narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników

Pracodawcy wystawiający oferty pracy w Radomiu podkreślają, iż wciąż niemałym problem jest brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów. Ci, którzy przez dłuższy czas pozostają bez zatrudnienia, rzadko kiedy starają się uzupełnić umiejętności i tym samym podnieść swoją wartość na rynku pracy – stanowią oni najtrudniejszą grupę bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie to patologiczne zjawisko, z którym zmagać się musi nie tylko Radom – występuje ono we wszystkich regionach kraju.