PAZ
18

Częstochowa skutecznie walczy z bezrobociem

Częstochowa jest jednym z polskich miast, które wykazują się dużą skutecznością w walce z bezrobociem. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od dłuższego czasu i jest zasługą licznych działań podejmowanych w obszarze aktywizacji bezrobotnych. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również dynamiczny rozwój gospodarczy miasta.

Coraz niższy wskaźnik bezrobocia

Bezrobocie w Częstochowie systematycznie spada – znajduje to potwierdzenie w statystykach. Od początku roku stopa bezrobocia w mieście wynosiła:

  • styczeń 2017 – 6,5 proc.,
  • luty 2017 – 6,5 proc.,
  • marzec 2017 – 6,2 proc.,
  • kwiecień – 5,8 proc.,
  • maj – 5,5 proc.

Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, to jeszcze w tym roku Częstochowa ma szansę dołączyć do grona polskich miast o najniższym – poniżej 5 proc. – wskaźniku rejestrowanego bezrobocia.

W 2009 r. rynek pracy w Częstochowie dopadł poważny kryzys. Posady straciło wielu mieszkańców, a pośredniak odnotowywał coraz większą liczbę rejestrujących się osób. Apogeum przypadło na luty 2013 r., kiedy to bezrobocie w mieście osiągnęło poziom 14,4 proc. Na plus sytuacja zaczęła się zmieniać od 2014 r.

Aktywizacja bezrobotnych

W 2016 r. częstochowski pośredniak otrzymał z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego niespełna 38 mln zł, które przeznaczono na różne formy aktywizacji bezrobotnych takie jak m.in.:

  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • staże,
  • refundowanie miejsc pracy,
  • szkolenia.

Programami pomocowymi objęto różne grupy bezrobotnych, w których znajdują się nie tylko młode osoby, ale również i inne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – mowa tu np. o kobietach, mieszkańcach po 50 roku życia itp.

Ożywienie gospodarcze

Niemałe zasługi w redukcji bezrobocia należy ponadto przypisać sektorowi gospodarczemu, w którym od dłuższego już czasu panuje wyraźne ożywienie. Przełożyło się ono na wzrost liczby ofert pracy w Częstochowie oraz ogólnie w całym regionie. Warto przy tej sposobności nadmienić, iż wpłynęła na to m.in. decyzja rządu o poszerzeniu  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – na początku 2017 r. wzbogaciła się o ok. 270 hektarów, co stworzyło niemałe pole do popisu dla licznych firm.

Emigracja zarobkowa

Mówiąc o spadku bezrobocia, trzeba koniecznie wspomnieć o pewnej istotnej kwestii, a mianowicie o emigracji zarobkowej. Sporo osób mających problem ze znalezieniem pracy w Częstochowie wyjechało do innych dużych ośrodków miejskich w Polsce, np. do Warszawy oraz zagranicę, głównie do Czech i Niemiec, gdzie – nie ma co ukrywać – warunki płacowe są korzystniejsze niż w Polsce. Jak by nie patrzeć, to również wpłynęło na poprawę statystyk.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.