Bytom na Śląsku niegdyś słynął z przemysłu ciężkiego. Dziś jest inaczej, a miasto ma problemy związane m.in. z wysokim bezrobociem. W krajowych dokumentach strategicznych obszar Bytomia został wskazany jako tzw. Obszar Strategicznej Interwencji. Co to w praktyce oznacza?

Rewitalizacja miasta

W związku z uznaniem Bytomia za obszar wymagający szczególnego zainteresowania na ręce władz miasta przekazano pulę wsparcia w wysokości 100 mln euro. Ma być ona przeznaczona na przedsięwzięcia obejmujące kompleksową rewitalizację miasta. Będą dzięki niej realizowane działania pozwalające na uporanie się z problemami, które powstały po restrukturyzacji przemysłu ciężkiego w Bytomiu.

Wywołało to wiele negatywnych zjawisk w różnych sferach rozwoju miasta – głównie gospodarczej, instytucjonalnej, ale i społecznej, przestrzennej oraz środowiskowej. Doprowadziło to przez lata do likwidacji około 50 tys. miejsc pracy w mieście. Nagle zwolnieni pracownicy zostali bez pracy i środków do życia, ponieważ Bytom nie zapewnił im żadnych programów osłonowych czy inwestycyjnych.

Naturalną koleją rzeczy wzrosła w Bytomiu stopa osób pozostających bez pracy, które zmuszone są korzystać z zasiłków oraz wsparcia finansowego z pomocy społecznej. Warto podkreślić, że od kilku lat beneficjenci wszystkich rodzajów pomocy społecznej stanowią około 9 proc. populacji miasta.

Szansa na zmiany

Bytom ma wiele zdegradowanych terenów poprzemysłowych, które wymagają natychmiastowej rekultywacji, aby dobrze służyć mieszkańcom. W krajowych dokumentach strategicznych obszar miasta uznano za obszar szczególnej interwencji, stąd też przekazanie mu 100 mln euro wsparcia finansowego.

Szansą na zmianę sytuacji Bytomia, a przede wszystkim jego mieszkańców, będzie realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Wszystkie projekty rewitalizacyjne miasta zostały wciągnięte do Gminnego Programu Rewitalizacji pod nazwą Bytom 2020+.

Obszar rewitalizacji w Bytomiu obejmuje łącznie aż 828 ha, co stanowi prawie 12 proc. powierzchni miasta. Są to obszary zamieszkałe i niezamieszkałe, między innymi tereny dawnych kopalń: KWK Rozbark, KWK Szombierki, KWK Centrum, czy też teren dawnych Huty Zygmunt i Huty Borek. Oprócz tego jest to teren inwestycyjny – Bytom-Miechowice, EC Szombierki i Pola Szombierskie, tereny poprzemysłowe „Orzeł Biały” oraz rezerwat przyrody „Żabie Doły”.

Niebawem zostaną uruchomione konkursy, z których będą mogły skorzystać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym te, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.