Rzeszów posiada jeden z największych zakładów karnych w Polsce. Według oficjalnych statystyk Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, w zakładzie tym na dzień 7 kwietnia 2017 roku było osadzonych 1260 osób. Realizowany jest tam program „Praca dla więźniów”. Wkrótce nawet połowa z nich może pracować w nowo otwieranym zakładzie stolarsko-tapicerskim.

Inwestycja na terenie ZK w Rzeszowie

Rzeszów z racji istnienia dużego zakładu karnego, realizuje w szerokim zakresie program aktywizacji zawodowej osadzonych, która prowadzić może do ich większej resocjalizacji. Z tego powodu na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie ma powstać w najbliższej przyszłości hala stolarsko-tapicerska, w której będzie mogło pracować nawet 600 więźniów. Inwestycja ma być realizowana w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Jej zakończenie przewidziano na listopad 2018 roku, a łączny koszt inwestycji pochłonie prawie 20 mln zł. Zostanie on pokryty ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Łącznie na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie powstanie 12 hal produkcyjnych, z myślą o zatrudnianiu osadzonych. To będzie w przyszłości bardzo duże przedsiębiorstwo, a pracujący w nim więźniowie będą mogli spożytkować czas spędzony w odosobnieniu w pożyteczny dla siebie i całego społeczeństwa sposób.

Hala stolarsko-tapicerska w ZK w Rzeszowie ma mieć 8,2 tys. mkw powierzchni i będą zatrudnieni w niej osadzeni, którzy z uwagi na wagę popełnionego przestępstwa oraz zasądzony im wymiar kary, nie mogą pracować poza terenem zakładu karnego. Więźniowie będą pracowali już przy budowie hali produkcyjnej, a później przy produkcji mebli tapicerowanych.

Program realizowany przez MS i Służbę Więzienną

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, skonstruowało w kwietniu 2016 roku program „Praca dla więźniów”, który realizowany będzie na przestrzeni lat 2016-2023. W jego ramach wybudowanych zostanie 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, gdzie będą docelowo zatrudniani więźniowie.

Dzięki temu programowi wydatnie może wzrosnąć wskaźnik zatrudnienia takich osób. Aktualnie wynosi ponad 46 proc. Na koniec marca 2017 roku zatrudnionych było ogółem 31,5 tys. osadzonych, czyli aż o 7,6 tys. więcej niż w styczniu 2016 roku. Odpłatnie pracuje 12,6 tys. więźniów, a nieodpłatnie – 18,9 tys.  Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do tego, aby więźniowie byli społecznie użyteczni podczas odbywania kary. Jeśli to konieczne, pozostają na terenie zakładu karnego i tu odbywają zlecone im prace.