Niepełnosprawni mają wiele problemów z podjęciem pracy zawodowej. Przede wszystkim wynikają one z ograniczeń fizycznych, jakie stawia im niepełnosprawność. Takie kłopoty chce przełamywać Krakowski Park Technologiczny, który zamierza kształcić osoby niepełnosprawne w takich zawodach, jak np. informatyk czy programista.

Inicjatywa Krakowskiego Parku Technologicznego

Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest sprawnie zarządzana przez Krakowski Park Technologiczny. Obecnie zajął się on również pomocą osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji zawodowej. W tym celu Krakowski Park Technologiczny nawiązał współpracę z dwoma ośrodkami kształcącymi osoby niepełnosprawne w Krakowie. Zaoferował im dalece idące wsparcie, w tym finansowe, oraz gotowość do objęcia patronatem pierwszych powstających klas informatycznych dla osób niepełnosprawnych.

Współpraca pomiędzy Krakowskim Parkiem Technologicznym a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. J. Korczaka oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących to wyraz chęci pomagania niepełnosprawnym w ich wkraczaniu na rynek pracy. Pomoc Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczęła się od przekazania po 100 tys. zł dla każdego z nich w celu należytego wyposażenia ich pracowni informatycznych.

Dodatkowo spółka zarządzająca SSE w Krakowie zaoferowała wsparcie merytoryczne ośrodkom kształcących niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni podbudową rynku pracy

Znalezienie specjalisty informatyka czy programisty do pracy w Krakowie jest trudne, a wielu pracodawców musi całymi miesiącami poszukiwać odpowiednich kandydatów do pracy. Inicjatywa podjęta przez Krakowski Park Technologiczny może w przyszłości zmienić tę trudną sytuację na rynku pracy.

Wybrane przez instytucję zarządzającą SSE w Krakowie szkoły przekonały osoby decyzyjne, że warto inwestować w dodatkowe kształcenie osób niepełnosprawnych. Dzięki nim za parę lat na rynku pracy w Krakowie i w całej Małopolsce pojawią się specjaliści z solidnym wykształceniem, pozwalającym na podjęcie pracy zawodowej w charakterze np. informatyka.

To już kolejne inicjatywy w zakresie szkolenia osób niepełnosprawnych tak, aby mogli oni w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zdobyć niezależność ekonomiczną od swoich bliskich.