Kobiety to jedna z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w stereotypowym postrzeganiu roli kobiet w społeczeństwie – przede wszystkim w kontekście obowiązków związanych z rodzicielstwem. W Zabrzu podejmowanych jest szereg zadań mających na celu ułatwić paniom odnalezienie się na rynku pracy.

Problem z bezrobociem wśród kobiet w Zabrzu

W lutym 2017 r. odnotowano w Zabrzu bezrobocie na poziomie 7,8 proc. W miesiącu tym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu zarejestrowanych było 4406 osób, z czego 2542 stanowiły kobiety – przy czym zaledwie 315 spośród nich posiadało prawo do zasiłku. Nie są to napawające optymizmem dane – zwłaszcza że rynek traci pracowników z powodu m.in. ich przejścia na emeryturę. Eksperci szacują, iż tylko w bieżącym roku na emeryturę odejdzie prawie pół miliona Polaków, a to dla rodzimej gospodarki jest naprawdę poważnym problemem.

Aktywizacja zawodowa kobiet nabiera zatem niebagatelnego znaczenia – analitycy rynku pracy w Zabrzu i nie tylko nie mają najmniejszych wątpliwości co do tego, że potencjał pań nie jest doceniany i wykorzystywany w należyty sposób. Gdyby był, mogłoby to przynieść budżetowi państwa potężne wpływy rzędu nawet 180 mld zł. Tymczasem aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie ma pracy i nie robi nic, by ją znaleźć.

Jak zachęcać kobiety do aktywności zawodowej?

Nie bez powodu tak ogromny nacisk władze Zabrza oraz innych polskich miast kładą na zwiększanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości kobiet. Spora część pań posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia firmy, ale przed podjęciem działania powstrzymuje je niechęć do ryzyka oraz brak wiary we własne możliwości, co jest rezultatem utrwalania przez długie lata krzywdzących stereotypów.

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu na przestrzeni paru ostatnich lat zrealizował szereg projektów adresowanych do bezrobotnych kobiet, np. specjalny program „Kobieta – reaktywacja” skierowany do pań po 40 roku życia czy program „Wypracuj marzenia”, w którym mogły wziąć udział zarejestrowane w pośredniaku kobiety, którym został ustalony II lub III profil pomocy. Ponadto zaleca się paniom, by na bieżąco śledziły ofertę PUP w zakresie różnego rodzaju szkoleń, dzięki którym można zyskać nowe umiejętności i wyższe kwalifikacje.

Warto także mieć na względzie kierunki rozwoju rynku pracy w Zabrzu, które są określane m.in. na podstawie badania Barometr zawodów. Kobiety posiadające kwalifikacje nie powinny mieć kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia na takich stanowiskach jak np. pielęgniarka, położna, fryzjerka, kosmetyczka, opiekun osoby starszej, sekretarka, asystentka etc.